Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling realisert i perioden 1992-98 og 2009-15. Skulpturene er plassert i landskapet i 34 kommuner i Nordland, i tillegg til en i Troms.
Velkommen til en reise i det nordlandske landskapet.

Historien bak kunstprosjektet

I 1988 lanserte den norske maleren Anne Katrine Dolven en idè om at fylket skulle få sin egen samling samtidskunst; en skulptur i hver kommune.

Lær mer om prosjektet

Søk i over 3000 avisutklipp og notiser

Helt fra starten har Skulpturlandskap Nordland blitt viet stor oppmerksomhet i mediene. Vi har digitalisert omtalene og gjort dem tilgjengelig på våre sider.

Søk i mediearkivet

Materiale for undervisning i skolen

Vi har gjort våre ulike undervisningsopplegg tilgjengelig på vår Skoleside.

Les mer på Formidling