Info | Historien | Produkter | Artikler | Mediearkiv

Skulpturlandskap Nordland

33 kunstverk
33 kunstnere
33 kommuner


Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling bygget i perioden 1992-98. Arbeidet tok til under ledelse av Nordland fylkeskommune i samarbeid med de deltagende kommunene. Kunstverkene er plassert i landskapet i 32 kommuner i Nordland, i tillegg til en skulptur i Troms. Bak kunstverkene står det like mange kunstnere fra 18 forskjellige land.

Kunstnerne i Skulpturlandskap Nordland har utformet sitt verk etter besøk i den kommunen de fikk tildelt. Gjennom det møtet som fant sted, idet kunstneren gjorde seg kjent med så vel naturen som kulturen, presenterte han/hun en skisse til et verk plassert på et bestemt sted i kommunen. Disse møtene mellom stedet og kunstneren er grunnlaget for det møtet alle besøkere kan ta del i når de besøker kunstverkene i denne samlingen.

Utgangspunktet for Skulpturlandskap Nordland er tanken om at et kunstverk med sitt nærvær skaper sitt eget sted. Skulpturen synliggjør også sine omgivelser, slik at stedet får en ny dimensjon. Den dialog som oppstår mellom kunstverket og betrakteren vil vise til forskjellige måter å forstå eller fortolke kunst på.

Nordland er et omfangsrikt og langstrakt fylke, 560 km langt - det strekker seg over et område på 40.000 km2. Dette innebærer at det å oppsøke denne kunstsamlingen er en lang reise i det faktiske rom. Men det er også en lang reise med hensyn til det mangfold av rom verkene er plassert i, og en lang reise med tanke på rikdom av kunstneriske uttrykk.

Denne rikdommen henviser til en av ambisjonene i Skulpturlandskap Nordland, at det skulle skapes en samling som representerer bredden innenfor skulpturkunsten fra 60-tallet fram til i dag.

Prosjektet startet i 1992, og første fase ble avsluttet i 1998. 33 kommuner har fått sitt eget kunstverk, plassert ute i det vakre og varierte landskapet - et kunstgalleri uten vegger og tak - og med en grunnflate på 40.000 kvadratkilometer.

Skulpturlandskap Nordland er nå i gang med fase to, etter vedtak i Fylkestinget i 2002. Prosjektet skal utvides med en ny skulptur annet hvert år fram mot 2010. Den brasilianske kunstneren Cildo Meireles arbeider nå med skisse til skulptur i Dønna kommune.

Meireles besøkte Dønna i mai 2006, og planen er at skulpturen skal avdukes i 2007. Cildo Meireles har arbeidet som kunstner siden 60-tallet og er kjent for sitt poetiske billedspråk og for å arbeide med ulike materialer på en mangfoldig måte. I samsvar med den brasilianske tradisjonen arbeider han på en måte som engasjerer alle sansene.

Om skulpturlandskap.no

På disse sidene finner du bilder og informasjon om kunstverkene, kunstnerne og kommunene som er med i Skulpturlandskap Nordland.

Du kan også følge prosessen fra idé og skisser, via stedsvalg og utforming, til ferdig skulptur og åpningsseremoni.

Mange har skrevet tekster, dikt og artikler etter å ha besøkt skulpturene. Noen av disse tekstene finner du her.

Skulpturlandskap Nordland har vært gjenstand for en frodig debatt, og mange har engasjert seg. Vårt mediearkiv lar deg bla i utklipp fra en rekke aviser og medier.

Skulpturlandskap.no ses best med Internet Explorer.


Prosjektledelse:

Kurator:
Maaretta Jaukkuri, sjefskurator ved Museet för Nutidskonst i Helsinki

Prosjektledere: 

2006-     Siri Kvitvik
2003-05 Per Gunnar Tverrbak
1994-03 Torill Ueland
1993-94 Marianne Skjulhaug
1990-93 Margrete Gunnes
1988-89 Peter Glanfield

Foto

Vegar Moen
Werner Zellien
Trym Ivar Bergsmo
David Kinsella
Private bilder

Flash-presentasjon

Kjartan Haugen
Oversettelse

Jørgen Gaare
Marith Hope
Helge Jordheim
Nøste Kendzior
May Britt Stamsø

Skulpturlandskap Nordland
Nordland fylkeskommune
Tlf. +47 75 65 05 00 | E-post:
skulpturlandskap@nfk.no