Røst kommune

Røst er et øyrike med hundrevis av øyer, holmer og skjær. Røstlandet er størst, men når bare 11 moh. Også øyene omkring er flate, mens øyene lenger sørvest har bratte fjell. Beliggenheten langt ute i havet gjør Røst værhardt, med kjølige somrer, mens Golfstrømmen gir milde vintrer. Skomvær fyr helt i sørvest har en normaltemperatur i januar på +1,1 °C. Det finnes ingen skog, men mange av øyene er gresskledte.Næringsvirksomheten har alltid vært bygd opp omkring fiske, og spesielt lofotfisket i januar-april. Ellers om året drives hovedsakelig hjemmefiske etter ulike fiskeslag. Fiskeflåten har en typisk kystfiskekultur med sjarker og skøyter. Nesten all fisken leveres til fisketilvirkerne på Røst, hvor det meste av lofotskreien benyttes til produksjon av tørrfisk som eksporteres, hovedsakelig til Italia.Røst er særlig berømt for sine fuglefjell: Vedøy, Storfjellet, Ellefsnyken, Trenyken og Hernyken. Her holder millioner av sjøfugl til, mest lunde, men også krykkje, alke, lomvi og skarv, samt sjeldenheter som havsvale og stormsvale. Sjøfuglbestanden gikk kraftig tilbake siste halvdel av 1970-årene pga. svikt i tilgangen på sildeyngel i havet.På Røst finnes flere boplasser fra yngre steinalder. Iøynefallende er gårdshaugene som reiser seg over det flate landet som kunstige bakker, og gravhauger er datert tilbake til ca. år 850. På Storfjellet finnes tuftene av en høvdinggård fra vikingtid eller middelalder. Røst kirke fra 1899 har et alterskap fra senmiddelalderen. På Røstlandet står også restene etter øyas eldste kirkested fra ca. 1400 og ruiner av en steinkirke bygd 1836. Kommunikasjonsmessig er Røst hovedsakelig knyttet til Bodø, foruten Værøy. Daglig flyforbindelse med Bodø og Leknes. Fergeforbindelse mellom fastlandet (Bodø), Røst og naboøykommunene Værøy og Moskenes med daglige anløp.Røsts prosjekt i "Fotefar mot nord" har fått navnet "I Pietro Querinis fotefar". På Sandøy står en bauta til minne om den italienske adelsmannen Pietro Querini, som etter et forlis drev i land her i 1432, og som skrev en historisk beretning om stedet og menneskene. Beretningen gir en unik opplevelse av landskap og kulturminner. Det finnes opplegg for båttur med omviser. Røst <br/> kommune

Røst
kommune

Fakta

Areal (km2): 11

Antall innbyggere: ca. 600

Kommunesenter: Røstlandet

Viktige næringer: Fiske


Se kommunens nettside
Wikipedia