Vefsn kommune

Vefsn kommune omfatter det mektige Vefsnadalføret med omkringliggende markante dalfører. Vefsn kommune er en vidstrakt kommune med høye fjell, fjorder, grotter og elver. Elva Vefsna er en god lakseelv, og fjelltoppen Brurskanken, og Øyfjellgrotta er verdt et besøk. I tillegg finner du flere lysløyper og alpinanlegg.Det er hovedsakelig etter 1945 at Vefsn har utviklet seg til en industrikommune. Nesten all industri finnes i Mosjøen. Hjørnesteinsbedriften er Elkem Aluminium Mosjøen. Nesbruket på Halsøya er fylkets største sagbruk og tar imot virke fra statens skoger og private skoger i Vefsn og omkringliggende kommuner. Vefsn er en av de beste jordbruksbygdene på indre Helgeland, og er en av de kommuner i fylket som har størst storfehold, med en betydelig melke- og kjøttproduksjon. Foruten driften i statsskogene har skogbruk stor betydning som støttenæring for jordbruket. Av fylkets kommuner har Vefsn størst skogavvirkning.Dalførene i Vefsn har store skogområder med elg og hjort, skogsfugl og kongeørn. I tillegg finner vi her verdens nordligste forekomst av liten salamander. Vefsn har store innsjøer. Flere er viktige hekke- og rasteområder for ender og canadagås.Mosjøen er byen midt på Helgeland og midt i Norge. Det er en koselig liten by med mye trehus-bebyggelse ved foten av Øyfjellet. Sjøgata i Mosjøen er Vefsns prosjekt i "Fotefar mot nord". Sjøgata med sine ca. 100 hus av høyst ulik karakter er verdt et besøk. Her kan man handle, gå på museum eller ta en kopp kaffe på en av kafeene. Bevaringsarbeidet av trehusene ble hedret med Maihaugprisen. Bygningsmiljøet har utviklet seg fra 1700-tallet, med naust, brygger og handelshus i et mangfold av stilarter. En av bryggene huser Vefsn Museum, med utstilling bl.a. om Sjøgata.Vefsn <br/> kommune

Vefsn
kommune

Fakta

Areal (km2): 1.894

Antall innbyggere: 13.266

Kommunesenter: Mosjøen

Viktige næringer: Skog- og jordbruk, industri


Se kommunens nettside
Wikipedia