Den første skulpturen i prosjektet ble realisert i 1992. I år markerer Nordland fylkeskommune 25 års jubileet i samarbeid med de deltakende kommunene. 

Jubileet markeres med en rekke arrangementer gjennom året med bl.a. jubileumsfeiring i Vesterålen, utgivelse av ny bok og formidling både nasjonalt og internasjonalt. Skulpturlandskap Nordland består av 36 kunstverk i 34 kommuner i Nordland og 1 i Troms.

Kontaktpersoner:

Astrid Arnøy: (Pressefoto, avtaler for intervjuer, generelle henvendelser om prosjektet og kunstnere): E-post: astarn@nfk.no

 

Informasjonsmateriale

Bestilling av overnevnte gjøres hos: Astrid Arnøy, seksjon for kunst- og kultuformidling, Nordland fylkeskommune (astarn@nfk.no)