A Prose, A Song, A Poem Look Yonder

Skulpturlandskap Nordland Skulpturlandskap Nordland er et internasjonalt kunstprosjekt med inviterte kunstnere fra 19 land. Det er blitt beskrevet som et kunstgalleri uten vegger eller tak - og med et gulvareal på 40.000 km2. Det er i dette mangslungne landskapet Nordland fylkeskommune har realisert Skulpturlandskap Nordland i 36 av fylkets 44 kommuner, foruten en skulptur i nabofylket Troms. Naturen og skulpturlandskapet er uløselig knyttet sammen, og de som gjør denne reisen er garantert en enestående opplevelse. Dersom vi i tillegg klarer å legge fra oss fordommer og møte dette prosjektet med et åpent sinn, vil vi kanskje både se og høre dialogen mellom kunstner, skulptur og landskap.

Den underliggende ideen med prosjektet er at et kunstverk skaper et sted for seg selv gjennom sin tilstedeværelse i landskapet. Skulpturen synliggjør også sine omgivelser, slik at stedet gis en ny dimensjon. Dialogen som følger av møtet mellom skulptur og tilskuer muliggjør ulike måter å forstå og tolke kunst. Skulpturen på Træna er samlingens siste og et arbeid på over 20 år avsluttes.

FAKTEN:

Aufgeführt 2015

Künstlerin: Anawana Haloba

Text: Anawana Haloba

Musik: Helen Louise Solberg

Stimme: Helen Louise Solberg

ZUGANG ZU DEN SKULPTUREN:

Husøy

ANDERE KUNSTWERKE IN DER NÄHE

Opus for himmel og jord (Gemeinde Vevelstad)
En ny samtale (Gemeinde Vega)
While-U-Wheight 1976 - 2009 (Gemeinde Dønna)