Hadsel kommune

Hadsel kommune i Vesterålen omfatter Hadseløya, den sørligste del av Langøya, den nordøstre del av Austvågøy, og sørvestre del av Hinnøya.Etter 1960 har det foregått en betydelig strukturendring med overgang fra primær- og sekundærnæringen til de tjenesteytende næringer, og Hadsel er i dag en typisk servicekommune med et allsidig næringsliv.Kommunen er blant de betydeligste jordbrukskommunene i nordre del av Nordland, og jordbruket i Hadsel drives som et allsidig husdyrbruk. Det drives særlig kjøtt- og melkeproduksjon, men det holdes etter nordnorske forhold også mye høns og svin. På tross av en viss tilbakegang er Hadsel fortsatt en viktig fiskerikommune med betydelig fiskeindustri. Viktigste fiskeslag etter ilandbrakt kvantum er torsk. Melbu har Vesterålens største trålerflåte. I kommunen ligger også Vesterålens største fiskeoppdrettsanlegg. Næringsmiddelindustrien, først og fremst fisketilvirkning, er dominerende industrigren, særlig i Melbu. På Melbu ligger Vesterålsmuseet og Norsk fiskeindustrimuseum. Hurtigrutemuseet i Stokmarknes åpnet 1993. Kulturminneparken på Hadsel prestegård er "Fotefar mot nord"-prosjektet i Hadsel kommune. Kirkestedet var et sentrum i middelalderens Vesterålen. Her er også spor etter høvdingsete fra jernalderen. Langs fjæra finnes tufter etter husmansstuer.

Hadsel <br /> kommune

Hadsel
kommune

FAKTA

Areal (km2): 566

Antall innbyggere: 8.050

Kommunesenter: Stokmarknes

Viktige næringer: Landbruk, industri, handel


Kommunens hjemmeside
Wikipedia