Prosessen

"Allerede før den første skulpturen - En ny samtale av finske Kain Tapper - ble innviet av Dronning Sonja på Vega 19. august 1992, var et nytt samtaleemne på dagsorden i det langstrakte fylket Nordland. Kongeparet var på kroningsferd. Vi var alle blitt instruert i skikk og bruk. Dronningen hadde selvfølgelig Tapper ved sin side, og prosjektets kurator, Maaretta Jaukkuri, var naturlig nok tolk.Dronningen spurte meget interessert om kunstverkets navn. Spørsmålet ble oversatt til finsk, tolken svarte på finlandssvensk. Men Jaukkuri hever aldri stemmen. Dronningen var ikke i stand til å høre hva som ble sagt. Etter flere mislykkede forsøk trådte undertegnede til og sa med langsom høy røst, ord for ord, stakkato og artikulert: "EN NY SAMTALE". Dronningen repeterte som et ekko: "EN NY SAMTALE". Det var dette oppbyggingen av Skulpturlandskap Nordland skulle komme til å handle om."


Aaslaug Vaa, utdrag fra praktboken "Skulpturlandskap Nordland"

PROGRAM

FOR H.M. DRONNINGENS ÅPNING AV "SKULPTURLANDSKAP NORDLAND"
PÅ VEGA 19. AUGUST 1992 (Fra arkiv Nordland fylkeskommune).1100 - 1125 - Folk ankommer Grimsøy


1125 - Susanne Lundeng spiller slåtter fra Nordland


1130 - Kongen og Dronningen m/ følge ankommer Grimsøy.
           Susanne Lundeng avslutter påbegynte slått etter at kongeparet har ankommet.


         - Kongeparet og fremmøtte ønskes velkommen av fylkesordfører Eriksen.
         

- H.M. Dronning Sonja taler og åpner "Skulpturlandskap Nordland".

           Åpning skjer ved å klippe over en snor rundt Kain Tappers skulpturer.


         - Fylkesordfører Eriksen presenterer Kunstneren Kain Tapper.
         

- Kain Tapper overrekker H.M. Dronningen en gave fra Nordland fylkeskommune.

1145
         - Vega skolekorps spiller ved avreise.