Vega kommune

Vega er et øyrike med ca. 2000 øyer, holmer og skjær.

I Vega finner vi kontrastenes rike. Fra høye fjell til lavland, skog, kalkrike heier og våtmarksområder med rikt dyre-, fugle- og planteliv. Dette er så unikt at vegaøyene er foreslått som Verdensarvområde, på linje med Bryggene i Bergen og Bergstaden Røros.Vega er en typisk primærkommune basert på jordbruk og fiske, med lite industri. For jordbruket er produksjon av melk og kjøtt viktigst, hovedsakelig basert på storfehold, men med litt sauehold. Det dyrkes også litt grønnsaker. De fleste fiskebåtene er små, og det drives for det meste vanlig kystfiske etter torsk, hyse og sei, men en del deltar også i Lofotfisket. Kirkøy nord på Vega har to fiskebruk, Ylvingen ett. På Nes ved Kirkøy er det et mekanisk verksted. Utenfor selve Vega finnes en egen øyverden med bosetting helt til våre dager. Her er de tidligere egg- og dunværene, det restaurerte fiskeværet Skjærvær, Skogsholmen med kafe` og overnatting. Dette er også Nord-Europas største gruntvannsområde med et fantastisk fugleliv, og hvor vi mennesker må innordne oss etter naturens rytme. Det meste av området er fredet, og forstyrrelser og ilandstigning er ikke tillatt i hekketiden.For de som har lyst til å utforske øyverdenen, er mulighetene mange. Flatt terreng og fine veier gjør at Vega er skapt for å utforskes fra sykkelsetet. Man kan også dra på padle-, fjell og fotturer. Vega har langgrunne strender på Eidem i sør, fiskerimiljø på Nes, Holand og Kirkøy i nord, rullestein og panoramautsikt på vestsiden og frodig løvskog, bukter og viker i øst. Merkede turløyper er laget til flere fjelltopper. Vega har også to fredete våtmarksområder. Det er Kjellerhaugvatnet og Holandsosen som har et yrende fugleliv. Her er det mange fiskevann, så dersom man har lyst å dra på fisketur er det bare å ta beina fatt. Det er også fine muligheter for fiske på kaiene og til Grimsøysundet.Vegas historie strekker seg 10.000 år tilbake, med en av landets eldste bosettinger."Egg og dunvær i Vega" er navnet på kommunens prosjekt i "Fotefar mot nord". Tradisjonen med å sanke egg og dun holdes levende i ærfuglens rike. For øyværingen er ea et "husdyr". Et dokumentasjonssenter på Nes viser forholdet mellom menneske og fugl.Vega <br/> kommune

Vega
kommune

Fakta

Areal (km2): 159

Antall innbyggere: 1.233

Kommunesenter: Gladstad

Viktige næringer: Jordbruk, fiske 

Se kommunens nettside
Wikipedia