Toshikatsu EndoEndos skulpturkunst tilhører såvel den japanske tradisjon som den tradisjon i vår vestlige kunst som forsøker å gi uttrykk for eksistensielle grunnspørsmål. En kunst som artikulerer seg ved hjelp av store universelle symboler - kjent i de fleste kulturer.Endo benytter ofte sirkel, ring eller sfære som basisform for sine skulpturer. Materialet kan være bronse, stål eller stein, men det materialet han er best kjent for å benytte er tre. Sirkelen som form er like karakteristisk for ham, som hans anvendelse av ild. Disse symboler gir uttrykk for evige lovmessigheter i et tidsbegrep som er sirkulær til forskjell fra det lineære tidsbegrep som vi er vant til å tenke i den vestlige tankemodell.Skulpturen Epitaph, som Endo har skapt for Flakstad, avspeiler mange av kunstnerens sentrale tanker. Epitaph - en minnetavle - forteller om noen eller noe som har vært og som er av verdi å komme ihug og bevare som minne, konkretisert i et nærværende og varig materiale. Den sirkulære formen henviser sammen med stein som materiale tanken mot både det universelle og det evige.Skulpturens plassering i ved veien i Flakstad og med den dramatiske steinrasscenen som bakgrunn, er et vakkert uttrykk for den nyanserte estetikk som japaneren er blitt kjent for verden over. Å søke en plass hvis skjønnhet ikke er like selvfølgelig som mange andre plasser i omgivelsene, kan tolkes som en påminnelse om å gi rom for konsentrasjon og gi tid for å søke den skjønnhetsverden som finnes i alle ting. Dette værer sikkert noe spesifikt japansk i seg, selv om det samtidig tilsvarer mange av våre tradisjonelle, ideelle europeiske vurderinger i sin tanke om at man ikke bør nøye seg med selvfølgeligheter eller tenkning basert på rutine.Den fantastiske grå steinfargen, med sine millioner av skiftninger, den dramatikk som inngår i steinraset i bakgrunnen, kombinert med det udramatiske og hverdagslige i omgivelsen - alt dette har Endo tenkt på for valg av bakgrunn for plassering av Epitaph.

Toshikatsu Endo

Født
: 1950 Takayama, prefekturen Gifu, Japan


Studier: 
1972 Akademiet i Nagoya


Bor og arbeider
: Saitama-ken, Japan

Hjemmeside
Les mer på Wikipedia