Inghild Karlsen


Inghild Karlsens skulptur i Øksnes avspeiler hennes interesse for dialogen mellom den nordiske kulturen og samtidskunstens uttrykk. Hun er interessert i de møtene som skapes i de berøringspunkter der man benytter tradisjonsrike materialer og former, men som blir oversatt til et visuelt uttrykk med relevans til vår tid og våre liv.Inghild Karlsens utgangspunkt for skulpturkunst stammer fra tekstilkunsten. En side ved hennes kunstneriske virke har bestått i å overføre dette tradisjonsbundne uttrykksmiddel til kunstens område. Hun bidrar dermed til at noe som tidligere tilhørte den kvinnelige kultursfære blir overført til billedkunstens tradisjonelle område.Skulpturen i Øksnes har blitt til gjennom en dialog mellom en privat gruppe kunstinteresserte i kommunen og kunstneren. Inghild Karlsen er selv født og oppvokst i Tromsø, og hun kjenner en sterk tilknytning til det nordnorske kulturmiljøet.Hun har også brukt den nordnorske kulturen som et spesifikt element i sitt visuelle språk. Dette er tydelig i hennes store prosjekter både i Norge, Italia og i fjor da hun deltok på Sao Paulo-biennalen i Brasil.Inghild Karlsen bruker mange uttrykksmåter i sin kunst. Hun arbeider både med skulptur, performance og video, og hun har også vært aktiv med å skape forestillinger der musikk, teater, bilder, språk og dans møtes i totalkunstverkets ånd, i den tradisjon som stammer fra barokken men som også har vært av sentral interesse for mange samtidskunstnere. Inghild Karlsen har hatt separatutstillinger i Norge siden 1979. Hun har også stilt ut i Tyskland, Danmark, USA, Japan og Polen. Dessuten har hun deltatt i kollektivutstillinger i de nordiske landene, USA, Italia, Tyskland og Polen.Om kunstverket


"Kystkvinna er en stolpe med lys i. Om vinteren når det er snø kaster hun skygge, og hvis du er kvinne fra kysten og stiller deg under lyset så er du kystkvinna som kaster skygge. Kystkvinna kaster også skygge om sommeren når sola bestemmer. Resten av tida er kystkvinna en lysende stolpe som alltid lyser. Du kan se henne fra lang avstand, fra havet, fra vågen, fra veien. Når du blir nysgjerrig og går nærme ser du at det ikke er en lysstople som alle de andre. Denne er noe tykkere og lavere, du kan speile deg i søylen og i lyset ser du et kvinneansikt." 


Født


1952 Tromsø, NorgeStudier


1972-74 Statens håndverks- og kunstindustriskole,
1976-81 Vestlandets kunstakademi, Bergen,
1981-82 Konsthögskolan, StockholmBor og arbeider


Oslo, Norge

Web