Rana kommune

Rana kommune ligger like under polarsirkelen og strekker seg fra svenskegrensa til Norskehavet. Nordgrensen går gjennom Svartisen og Saltfjellet, i sør opp mot Okstindmassivet med Nord-Norges høyeste fjell: Okstinden 1915 m.o.h.Rana har en lang historie som Nordlands største industrikommune. Det har pågått gruvedrift i kommunen siden 1860-årene. I 1946 vedtok Stortinget å bygge et jernverk på Mo, pga. distriktets rike jernmalm- og vannkraftresurser. Dette førte til en rivende utvikling. Produksjonen ved A/S Norsk Jernverk og Norsk Koksverk A/S dominerte sysselsettingen i kommunen frem til 1988, da dårlig lønnsomhet og omstillingsbehov førte til nedleggelse og en dramatisk omorganisering av industrien og næringslivet i kommunen.En rekke steder finnes utnyttbare mineraler. Jernverket er nå gjort om til et mindre stålverk basert på jernskrap. Det meste av industrien er knyttet til jern- og stålproduksjon samt verkstedindustri og forskning. Her ligger også SINTEF med miljø-, prosess- og materialteknologi som hovedområder.I kommunen for øvrig drives jordbruk og skogbruk på den fruktbare jorden dannet av kalk og glimmerskifer. Jordbruket preges av intensiv melkeproduksjon, en god del grønnsak- samt kjøttproduksjon. Bare enkelte steder har fiske en viss betydning. Rana har 10 % av fylkets totale skogavvirkning.Rana har en rekke severdigheter. Om sommeren går det båt over Svartisvatnet med lett atkomst til Østerdalsisen. Over 100 kalksteinsgrotter er kjent. Mest kjent er Grønligrotten, med omvisninger sommerstid. Støtter markerer hvor polarsirkelen krysser E 6 og jernbanen, og her ligger også Polarsirkelsenteret. 100 m sør for den står en minnestøtte over jugoslaviske krigsfanger som arbeidet og omkom på Saltfjellet 1942-45. Lenger nord, ved Stødi, står tre fredede samiske offersteiner. På Mo ligger Rana museum (Helgeland museum), og 8 km utenfor sentrum, ved E 12, ligger Stenneset friluftsmuseum med gamle bygninger. På Saltfjellet er det gode turmuligheter med turisthytter. Nordland Teater har hovedsete i Mo, og Nasjonalbiblioteket har også en avdeling her.Umbukta Skysstasjon er Ranas prosjekt i "Fotefar mot nord". Skysstasjonen ligger ved en gammel ferdselsåre over til Sverige. Stedets historie er knyttet til skysstasjonen, samt steinalderboplasser i nærheten.Rana <br/> kommune

Rana
kommune

Fakta

Areal (km2): 4.464

Antall innbyggere: 25.752

Kommunesenter: Mo i Rana

Viktige næringer: Industri og bergverk, tjenesteytende næringer, jordbruk, skogbruk

Se kommunens nettside
Wikipedia