Narvik kommune

Ballangen kommune i Nordland fylke, i Ofoten, på sørsiden av Ofotfjorden, grenser til Narvik kommune i øst, til riksgrensen mot Sverige i sørøst og til Tysfjord kommune i sørvest.


Ballangen har fra gammelt av vært en utpreget jordbrukskommune. Driften er basert på storfehold og melkeproduksjon. Sauehold er også viktig. Korn blir ikke dyrket, derimot poteter og en del andre åker- og hagevekster. Gartneri på Sørslett, like nord for kommunesenteret. Fiske har noe betydning som næringsvei i Efjordområdet.Det er også rike bergverkstradisjoner i Ballangen. Bals kobberverk ved Børsvatnet var i drift noen år fra 1636, og er det første kjente eksempel på gruvedrift i Nordland. Det største gruveforetak har imidlertid vært Bjørkåsen Gruber A/S (svovelkis) ved nordenden av Børsvatnet. Dette var i drift fra 1917 til de drivverdige forekomster var brutt ut 1964. I Arnesfjellet i nordøst ble det 1989 satt i gang nikkel- og olivingruve (Nikkel og Olivin AS, planlagt nedlagt 2000); i samme område lå frem til 1970 Råna kvartsbrudd.Ved Hekkelstrand nord for kommunesenteret har Franzefoss Bruk dolomittbrudd med produksjon av jordbrukskalk og diverse produkter for kjemisk industri. Videre finnes i kommunen bl.a. mekaniske verksteder og trevareindustri. Nær Forså ved Efjorden er en helleristning av en stor fisk, ca. 2500 år gammel. I Saltvik ved E 6 i den nordlige del av kommunen står en minnestein over vikinghøvdingen Lodve Lange, som bodde her, og som ifølge Snorre var en av de håndplukkede menn som fikk være med Olav Tryggvason om bord i Ormen Lange på Vendlandsferden. Bygde- og gruvemuseum i Ballangen.Marinstollen besøksgruve er Ballangens prosjekt i "Fotefar mot nord". Hovedtransporten i Bjørkåsen Gruber går 500 m inn i fjellet, og ble etablert i 1913. Den er åpen for publikum, med utstilling som viser driften i gruva.

Ballangen <br/> kommune

Ballangen
kommune

Fakta

Areal (km2): 930

Antall innbyggere: 2.599

Kommunesenter: Ballangen

Viktige næringer: Jordbruk, fiske, industri, bergverk

Se kommunens nettside
Wikipedia