Prosessen

Tanker fra kunstneren på forstadiet:"Nordland er allerede en "skulptur-hage" fra naturens side. Noen steder ser ut til å være uberørt av menneskelig kultur og ødeleggelse. Disse perfekte steder bør forbli "urørt" - også av kunstnere. Det er unødvendig å legge noe til eller ta noe bort - et kunstverk på et slikt sted vil se ut som et leketøy eller et smykke. Ofotfjorden, som har vært kjent siden steinalderen, er en åpning mot verden utenfor. Området har en rik historie, mange sagn er knyttet til fjorden og livet her.Et kunstverk her skal ikke være et heroisk byggverk for å berømme eller fordømme spesielle begivenheter - det være seg nederlag eller seire. Det skal fungere som et tegn for menneskene som bodde her, og som kommer til å bo her. Et tegn som markerer inngangen til fjorden - på det smaleste stedet. Ei slags bru som forbinder den ene siden av fjorden med den andre.

Én intensjon er å gi skulpturen en spesiell mening for folk som bor her ved å bruke velkjente elementer. Også gjennom å bruke materialer som finnes på stedet. Skulpturen er en slags begivenhet som finner sted på begge sider av fjorden.Tema: Fjorden - ei dør fra innsiden til utsiden. Ei vanngate. Vann betyr ikke atskillelse, men forbindelse. Begge sidene av fjorden hører sammen.Idé: Noe fører ned i vannet og kommer opp på motsatt side av fjorden. Tre søyler (figurer) på rekke oppå en slags gate eller trapp på begge sider av fjorden. De beveger seg ned i vannet og opp på den andre siden. De tre søylene på hver side bærer en form; en hvalform. Den kan henvise til en båt, et tak eller en fisk. Disse to halvformene hører sammen. 
Tre befolkningsgrupper i Nordland: Samer, "nordmenn", finner (kvæn) - 
Tre landskap: nær sjøen, i jordbruksbygder, på fjellet


Fiskere, bønder, gruvearbeidere.
 Tre søyler; tre ulike basiske former: sirkel, kvadrat, trekant


Materiale: De som er vanlig i landet: tre, stein og metall.


Dimensjoner: Hver søyle ca. 2,5 m. Skulpturen bør ses fra avstand, men ikke bli "monumental".

Kunstnerens skisse
KUNSTNEREN OM DIAGRAMMET GRAVERT I BERGET:"The plan is made after an old diagram called The New Jerusalem. It is the base of many sacred structures which have nearly the same underlying plan, like the Stonehenge circle in England, Platon's allegorical city and The New Jerusalem mentioned in the Bible. It follows the wish to understand, to explain the universe, to bring heaven and earth together.

It is a geometrical constructed most complex diagram combining regular and irregular numbers bringing circle, square and triangle together, showing symbols of god and man, heaven and earth, spirit and body, man and woman.

Contrasts belong together in the world system. The square symbolizes the earth and the materialistic world. It shows the four directions of the sky, the four seasons, the house of mankind. The inner circle is the earth circle with the zodiac star. The outside circle is the moon circle with the twelve moons, the twelve months, and twenty eight moon days."