I dag, i morgen, alltid

Kari Cavéns verk består av tre elementer som alle er laget av forskjellige materialer. Hvert materiale - ved, tre og stein - har forskjellig tidssykluser i seg. Det er som om en tidsmåler er satt inn i landskapet. Hvert element er like høyt og deres sirkulære indre er stjerneformet. De to skulpturene av tre vil etterhvert forsvinne, men antagelig leve videre i lokalsamfunnets erindring. Ved siden av deres tidsmessige varighet kan materialene også assosieres med forskjellige andre verdier og verdisett.

I Kari Cavéns verk blir materialer, måten de behandles på, og også objekter gitt ny betydning. De blir oppslagsord i en slags fysisk ordbok som brukes til å formulere visuelle setninger. Ofte skaper han en kontrast mellom den visuelle formen og et verbalt utsagn.

Maaretta Jaukkuri

FAKTA:

  • Oppført 1992
  • Ved, tre, stein; tre deler
  • Høyde 210 cm

TILGJENGELIGHET:


Fra Storjord, kjør sørover langs elva til Trones sentrum. Skulpturen ligger ved veien, på vestsiden av elva, ved siden av en barnehage.

ANDRE KUNSTVERK I NÆRHETEN