Rødøy kommune

Rødøy er en kommune på 706 km2, med 1300 innbyggere som bor spredt på 5 fastlandskretser og 6 øykretser. Kommuneadministrasjonen holder til på Vågaholmen.  Kommunen ligger lengst nord på Helgeland. Når du krysser Polarsirkelen – enten på Hurtigruten eller kystriksveien RV 17 – skjer dette i Rødøy. kommunen strekker seg i øst inn til Svartisen nasjonalpark på Saltfjellet, og i vest langt ut i storhavet med Myken som ytterste bebodde øy. Dype fjorder og en skjærgård med nærmere 1000 øyer, holmer og skjær er med på å skape det spennende landskapet.


Havet er fortsatt kommunikasjonsåre nr. 1. Det er hovedsakelig to gjennom­gående trafikkårer gjennom kommunen. Den ytre er Nordlandsekspressen som trafikkerer kysten mellom Bodø og Sandnessjøen. Kystriksveien RV 17 må også bruke havet på en del av ferden gjennom Rødøy, og på denne fergeoverfarten passeres Polarsirkelen. 

Det finnes spor etter mennesker fra de tidlige tider i Rødøy. Naturlig nok har båten og båtkulturen vært helt sentral, og vært selve forutsetningen for å leve og bo i våre områder. Da vikingkongen Håkon den Gode ville beskytte riket mot inntrengere, og trygge leia langs kysten, opprettet han leidangssystemet. Et forsvarssystem med varder som tentes og varslet. På Rødøyløven var en slik varde plassert, og historien forteller at Rødøy utgjorde et skipsreide, med ansvar for å stille med et større krigsskip i ufredstider.

Rødøy kommune kan by på mange kulturminner. På selve Rødøya ligger Rødøy kirke, en stor korskirke fra 1880-tallet. Rødøya har lang tradisjon som kirkested, helt fra middelalderen har stedet hatt kirke. Rødøy kommune har to fredede anlegg; Selsøyvik gamle handelssted og Myken fyr. Myken fyr er Rødøys anlegg i Fotefarprosjektet.

Kommunen har et godt fritidstilbud, blant annet flere idrettslag, en rekke foreninger, musikk- og kulturskole. Bibliotek finner du i samfunnshuset i Tjongsfjord, og på Rødøya og Myken.

Rødøy kommune er rik på natur og naturopplevelser. Naturen veksler dramatisk, fra storhavet vest for Myken til Melfjorden og dens sidearm Nordfjorden langt inn i fjellheimen. Mellom storhavet og de lange fjordene med sine steile og bratte sidevegger ligger øyriket. De største øyene er Nordnesøy, Storselsøy, Gjerøy og Rødøy. 

Rødøya (8 km²) er kjent for det karakteristiske fjellet Rødøyløva (440 meter over havet). Rødøyløva består av rødlig serpentin. Sett fra skipsleia ligner den en mektig sfinks eller løve.

Næringslivet i Rødøy er variert. Hovednæringene er fiske, havbruk og jordbruk.  Reiselivsnæringen er i vekst. Kommunen har også verkstedsbedrifter knyttet til maritim virksomhet.

Rødøy kommune

Rødøy kommune

Fakta

Areal (km2): 706

Antall innbyggere: 1.305

Kommunesenter: Vågaholmen

Viktige næringer: Hovednæringer er jordbruk, fiske og fiskeoppdrett

Se kommunens nettside
Wikipedia