Moskenes kommune

Moskenes kommune består av den sørligste del av Moskenesøya ytterst i Lofoten. Bare Værøy og Røst ligger lenger ut.Fiske er og har alltid vært hovednæringsveien, og Moskenes er en av landets mest ensidige fiskerikommuner. Lofotfisket er viktigst og skaper grunnlaget for kommunens økonomi. Flere deltar også i vårtorskefisket utenfor Finnmark. Foruten en rekke mindre båter finnes det også en del mellomstore fartøy på omkring 40 fot, mens det er få større båter.Om sommeren er turisttrafikken av betydning for kommunen. Naturen i seg selv er noe av det villeste man finner i Norge, og har tiltrukket både malere og fjellklatrere. De mange velholdte rorbugrender er populære tilholdssteder, hvor folk kan kjenne det opprinnelige og ekte fiskemiljøet på pulsen.Norsk Fiskeværsmuseum i Å, der hele fiskeværet er bevart som museum med flere bygninger fra 1800-tallet, er verdt et besøk. Her finner man informasjon om fiske, fiskeforedling, håndverk og det sosiale liv. Spor etter steinalderbosetting er funnet ved Moskenes.Hulemaleriene i Revsvika er Moskenes kommunes prosjekt i "Fotefar mot nord". Kolhellaren ytterst mot storhavet inneholder malte menneskefigurer, sannsynligvis 3000 år gamle. Hula har trolig vært brukt som et slags kultsted i fjern fortid - i nyere tid har den tjent flere funksjoner, alt fra utfluktssted for finere gjeste til sommerfjøs. Turer hit arrangeres i sommerhalvåret.

Moskenes <br/> kommune

Moskenes
kommune

Fakta
Areal (km2): 120

Antall innbyggere: 1.118

Kommunesenter: Reine

Viktige næringer: Fiske og fiskeforedling
Se kommunens nettside
Wikipedia