Olafur Gíslason

Olafur Gíslason er født på Island, men har bodd i Hamburg siden 1983. Gíslason har stilt ut både i de nordiske land og i Tyskland, og deltok i den nordiske utstillingen "Blå transparens" som i årene 1991-92 ble vist i flere land i Sør-Amerika samt i Portugal, Danmark og Sverige. I 1992 mottok han Richad Serras skulpturpris på Island.Gíslasons kunst diskuterer ofte kunstens egne tradisjoner. Han interesserer seg for den dialog som oppstår mellom kunstobjektet og det miljø og omgivelser det er plassert i, såvel som kunstens egne ritualer. Olafur Gíslasons skulptur "Media Thule" er plassert på Myklebostad.Skulpturen er en bygning i tre, et hus laget for tilskueren. Tanken om et hus plassert midt i naturen baserer seg i utgangspunktet på at menneskets kontemplative situasjon skapes i nær kontakt med naturen. Tilskueren blir bedt om å tegne eller beskrive sine tanker og opplevelser og deretter feste disse på veggene. Disse tegninger og notater blir en hilsen til andre besøkende og prosessen blir således til en dialog tilskuerne imellom.Om kunstverket


"Mitt forslag til skulpturprosjektet i Tjeldsund er å bygge et lite hus utenfor bygda. Huset har bare ett rom, med store vinduer, slik at besøkende får god utsikt til omgivelsene. Stedet hvor huset står er veldig viktig for resultatet. Det må ikke være for langt unna sentrum, i gåavstand. Huset skal lages for alle mennesker som er villige til å skrive ned tankene sine eller lage en tegning av landskapet, eller for folk som bare ønsker å besøke stedet.Når folk betrakter landskapet fra innsiden av huset vil de bli klar over en utfordring til å skape noe. Det er et stort skritt fra å føle og tenke noe til faktisk skrive det ned. Men, det er kan hende et enda større skritt å legge igjen disse notatene eller tegningene på et sted hvor andre vil se dem. Det er det som dette stedet krever. Alle kreative resultater som skapes i dette huset fyller hensikten med dette prosjektet."

Olafur Gíslason

Født
: 1962 Reykjavik, Island


Studier: 
1980-83 Myndlista- og handidaskóli Íslands, 1983-88 Hochschule für bildende Künste, Hamburg


Bor og arbeider
: Hamburg, Tyskland


Hjemmeside