Tjeldsund kommune

 

Tjeldsund kommune omfatter Tjeldøya, en del av Hinnøya atskilt fra Tjeldøya ved Tjeldsundet i nord, og en del av fastlandet i øst, atskilt fra øya ved det smale og grunne Ramsundet.

Jordbruket er viktig i de spredtbygde strøk, og særlig på Tjeldøya har det hatt et oppsving. Husdyrhold er viktigst, og det leveres melk til meieriet i Harstad, mens mange har satset på sauehold. Fiske har mindre betydning. Det drives mest kombinert hvalfangst og kystfiske. Kommunens hjørnesteinsbedrift er Ramsund orlogsstasjon, Sjøforsvarets forsyningsbase for Nord-Norge. Tjeldsund har noe industri, bl.a. verkstedindustri. En god del av de yrkesaktive arbeider utenfor kommunen, hovedsakelig i Harstad og Evenes.Langs Tjeldsundet finnes mange gravfunn som forteller mye om hva som ble tatt med hjem fra langfart i tidligere tider: Glassperler, ravperler, perler av bronse og gull. Her er moteriktige bronsesmykker som må ha vært blant de mest verdifulle på jernaldermarkedet i Europa. På Balstad på Hinnøysiden står det en bauta fra vikingtida. Andre attraksjoner er Tjeldsund museum, Tjeldsund kirke, Steinsviksverdet (funnet i en grav fra tidlig 800-tallet, og anses som det fineste som er funnet i Norden), og nausttufta på Sand, en av de største som kjennes fra Nord-Norge, rundt 40 meter lang.Tjeldsunds prosjekt i "Fotefar mot nord" er Hovsveien. Tjeldsundet var viktig stoppested i den gamle skipsleia, med spor etter mektige jernalderhøvdinger. En 2 km lang vandring gir et inntrykk av landskap og kulturminner.Fakta

Areal (km2): 317

Antall innbyggere: 1.271

Kommunesenter: Hol

Viktige næringer: Jordbruk, industri, ForsvaretSe kommunens nettside
Wikipedia