Leirfjord kommune

Leirfjord omfatter fastlandsområdet mellom ytre del av Ranfjorden og Vefsnfjorden samt den nordøstlige del av Alsten.

Leirfjord er en av de bedre jordbrukskommunene på Helgelandskysten pga. de skifrige bergartene og et forholdsvis lunt klima. Storfehold med vekt på melkeproduksjon er viktigst, og det er få større gårder.Kommunen har en del skog, men det er ubetydelig skogsdrift. Tidligere hadde også fiske et betydelig omfang, men det har nå underordnet betydning og preges av sesongfiske. I kommunen finnes flere fiskeoppdrettsanlegg, og fiskeforedlingsbedriften SeaLore, som foredler laks, er en viktig bedrift i kommunen. Leirfjord har noe industri, hovedsakelig i tilknytning til fiske, fisketilvirkning, mekanisk verksted o.a. I Bardal finnes en båtfabrikk med produksjon av trebåter. I alt 35 % av de sysselsatte har arbeid utenfor kommunen, hvorav de fleste arbeider innen industri samt bygge- og anleggssektoren, hovedsakelig i Sandnessjøen.Leirfjords prosjekt i "Fotefar mot nord" er Bruneset, som ligger strategisk til mot skipsleia. Kulturstien viser spor etter mennesker gjennom tusen år. Her er jernaldergraver, tufter etter en kystgard, samt et tysk kystfort fra 2. verdenskrig. 
Leirfjord <br/> kommune

Leirfjord
kommune

Fakta

Areal (km2): 444

Antall innbyggere: 2.144

Kommunesenter: Leland

Viktige næringer: Jordbruk, fiskeri, fiskeritilvirkning

Se kommunens hjemmeside
Wikipedia