Prosessen

"I Leirfjord ble Waltercio Caldas’ skulptur Omkring produsert på låven hos Arne Misfjordskar. Et vennskap og en forståelse ble etablert mellom en kunstner fra Brasil og en ingeniør og sauebonde fra Norge. Da de to sammen reiste på Samvirkelaget på Liland for å kjøpe maling til skulpturen, gikk Caldas rett i hylla og hentet ut lilla farge. Nordmannen stilte seg undrende til dette valget. ”Det er fargen på ditt land”, var Caldas’ entydige svar. Omkring har lært meg å se fargen på mitt eget land, i de fleste lys er bjørka lilla når den ikke er grønn, den kler store deler av Norge."

 Aaslaug Vaa i "En ny samtale"

INVITASJON

(i forbindelse med åpningen, 1994)"Grendeutvalget i Ulvangen, Ul Nybrot og Nordland fylkeskommune har gleden av å invitere til åpningen av den brasilianske kunstneren Waltercio Caldas sin skulptur "Omkring/Around".Skulpturens plassering er på Angersnes - på veien mot Fagervika. Åpningen skjer lørdag 1. oktober kl. 14.00. Deretter inviteres det til samvær i ungdomshuset til Ul Nybrot i Meisfjord, med bl.a. følgende innslag:- Lise Jaastad Bonsaksen urfremfører tekster av Birger Jaastad, tonesatt og arrangert av Tor Kristiansen.
  Sammen med ensemblet vil hun også fremføre Hamsun-tekster.

- Aaslaug Vaa vil presentere Skulpturlandskap Nordland, og

- Gunnar Berntsen fremfører betraktninger om landskap og menneske i det gamle Leirfjord.

- ServeringSkulpturen er den 21. i rekken som blir offisielt åpnet siden prosjektets oppstart."