Waltercio Caldas

Waltercio Caldas' skulptur er en "tegning" i stålrør som både skaper et rom inne i seg og markerer rommet omkring seg.Caldas besøkte Leirfjord våren 1992. Det sterkeste visuelle inntrykket han fikk ved dette besøket var: Den avstand - det mellomrom som fins mellom bygninger - og hvordan dette mellomrommet oppleves i relasjon til det omliggende landskap med sin store skala og enorme dimensjoner. Avstanden mellom bygningene virker for han å være skapt av en lang tradisjon som definerer menneskenes sosiale behov (husene skal ikke være for langt fra hverandre) og samtidig også deres behov for det private (husene skal være tilstrekkelig langt fra hverandre).Skulpturen "Omkring/Around" markerer med sin tilstedeværelse stedet der den står, sjøen som finnes i dens umiddelbare nærhet og himmelen over den. Men den skaper også en plass som blir levende ved menneskers tilstedeværelse.Caldas' store interesse er persepsjon; hvordan vi ser saker og ting og hvordan vi oppfatter hva vi ser. Med skulpturen i Leirfjord vil han også vise hvordan vår oppmerksomhet flytter seg fra den ene delen av objektet til en annen. Samt hvordan denne stadige forandringen gjennom hvor vi ser - også forandrer bildet av vår egen posisjon i relasjon til det miljø der vi er.Skulpturens rektangulære åpninger (dører - vinduer eller kanskje innramming eller et redskap for å presisere vår fokusering) kan lede inn eller ut, eller for å se nært eller fjernt. Skulpturens menneskeskapte form gjør også de omkringliggende naturformene mer tydelige for våre øyne. Kunstneren har selv beskrevet dette fenomen som en klokke som måler rom i stedet for tid.Om kunstverket


"Jeg er fullstendig fornøyd med tittelen på verket. Det jeg liker best med ”WHERE” er forandringen fra et verb til et substantiv. Vi burde forsøke å oversette ordet WHERE til norsk og se hva som skjer med lyden og meningen. En annen mulighet er ”OTHERSIDEHOUSE”… Oversettelsen vil si oss noe. [...]Et ”sted” var skapt, - et-sted-å-gå-til - for å produsere og understreke avstanden mellom elementene i persepsjonen. Det sterkeste billedskapende elementet i Leirfjord er avstanden mellom husene, som i forholdet til det mektige landskapet skaper en merkelig versjon av nærhet og avstand, forbundet til hverandre. Resultatet er en slags enorm intimitet.Skulpturen forbinder jord, vann, himmel, sted og menneskelig tilstedeværelse. Hovedpunktet her er den konstante skiftningen av betydning fra det ene til det andre."

Waltercio Caldas

Født
: 1946 Rio de Janerio, Brasil 


Studier: 
Ivan Serpa ved Museu de Arte Moderna – MAM, Rio de Janeiro


Bor og arbeider: 
Rio de Janeiro, Brasil


Hjemmeside
Les mer på Wikipedia