Oddvar I.N.

Det er Oddvar I.Ns skulptur Opus for himmel og jord som ligger i fjellsiden over Høyholm langs Kystriksveien i Vevelstad kommune. Den er synlig både fra kystriksveien, skipsleia og fra fly. Oddvar I.N. kaller sin skulptur Opus for himmel og jord. Den har form som en sirkel som er slipt direkte inn i fjellet. Det polerte grunnfjellet vil speile lyset og fange solen i en dialog med jorden. Samtidig vil den vakre steinen i fjellet bli synlig. Denne skulpturen er et relieff som er gjort direkte i fjellet, den synliggjør det som allerede eksisterer. Kunstnerens intensjon med dette kunstverket har vært å synliggjøre landskapet og naturen. Derfor er dette kunstverket plassbestemt i terminologiens strengeste betydning. Sirkelen er et av verdens eldste symboler og kan tolkes på mange måter. Tolkningen som forekommer i mange kulturer er en henvisning til evigheten. Oddvar I.N. selv har tenkt på menneskets vandring over jordkloden da han valgte denne formen til sitt kunstverk.Oddvar I.N. arbeider både som maler og gjør installasjoner. Blant de sistnevnte kan nevnes prosjektet Humus Line som han gjorde sammen med Lars Paalgaard med utgangspunkt i økologiske spørsmål. Prosjektet ble vist på Kunstsenteret på Høvikodden. Om kunstverket


"Jeg har gjennom mine arbeider i landskap søkt å skape verk som er stedsspesifikke, er avhengig av det landskap de befinner seg i, og som får styrke fra og forsterker kvalitetene i omgivelsene. Altså ikke bruke landskapet som kulisse for en skulptur, men som aktiv deltager. Som kunstner tror jeg også at samtidskunsten igjen må komme mennesket i møte, bygge bro, "gi tilbake" opplevelsen, ærefrykten, gjøre fenomenene "synlige" for menneske, og at i så måte vil kunstnerens jobb også være en regioppgave.Området jeg har valgt å jobbe med i Vevelstad er meget karaktersterkt, enorme granittblokker som gjennom tidene har falt fra fjellet, ligger spredt i landskapet, lys og fuktighet gir et utall av variasjoner. Mitt arbeid har tatt utgangspunkt i disse kvalitetene med ønske om å synliggjøre og forsterke disse. Arbeidet er følsomt for, og eksisterer i samspill med, de skiftende lys- og værforhold langs fjellsiden.Rent formalt ligger sirkelen der som en "menneskeskapt" form i myldret av naturens formvariasjoner i et kompositorisk spenningsforhold. Som form og symbol er sirkelen uløselig knyttet til menneskets vandring over jorden."


Oddvar I.N.

Født
: 1953 Bø i Vesterålen


Studier: 
1977-81 Kunstakademiet i Trondheim, 1982-84 Jan van Eyck Akademi, Maastricht


Bor og arbeider: 
Trondheim

Les mer på Wikipedia