Vevelstad kommune

Vevelstad kommune ligger mellom Sandnessjøen og Brønnøysund, og består av fastlandsområdet omkring fjorden Visten samt Hamnøya.Jordbruk har stadig fått større betydning og er i dag den viktigste næringsvei. Melke- og kjøttproduksjon basert på storfehold og litt sauehold er viktigst. I Vistenfjorden drives det noe skogbruk, og her finnes et par mindre sagbruk. Fiske har størst betydning på Hamnøya og i Visten, og drives dels kombinert med jordbruk. Fiskebåtene er for det meste små, og det drives hovedsakelig vanlig kystfiske etter torsk og sei, men noen deltar også i Lofotfisket. I administrasjonssenteret ligger et fiskemottak. I kommunens industriutleiebygg på Høyholm er det trevarefabrikk. Kraftbehovet dekkes over samkjøringsnettet av Helgeland Kraftlag.Ved Hesstun på Hamnøya finnes et boplassområde fra steinalderen. Vevelstad kirke er fra 1796, påbygd 1871. Vevelstad Bygdetun ligger ved kirken.Helleristningene i Vistnesdalen nord for Forvik er Vevelstads "Fotefar mot nord"-prosjekt. Feltet er fra steinalderen, og viser elg, rein, kveite, mennesker m.m. Ristningene er far overgangen fra jakt til jordbruk.

Vevelstad <br/> kommune

Vevelstad
kommune

FaktaAreal (km2): 530

Antall innbyggere: 504

Kommunesenter: Forvik

Viktige næringer: Tjenesteytende næringer, industriSe kommunens nettside
Wikipedia