Prosessen

Hvor fikk kunstnerne sine ideer fra? De to ideene som vakte største engasjement, var Erik Dietmans ”Land art”-prosjekt i Brønnøysund og Jan Håfströms byggverk i Gildeskål. De kom begge til Nordland med sine erfaringer og kunnskaper. De møtte mennesker som fortalte og tok dem med. [...]Erik Dietman ville sprenge Mofjellet ved Tilrem i Brønnøysund for å tydeliggjøre antydningen til Midgardsormen og Loke, som noen må ha vist og fortalt ham om. Avisene karikerte ideen, og ikke bare lokalbefolkningen, men selv svenske riksaviser var indignert over den såkalte vandalisme det er å gripe inn og omforme naturen selv. Skulpturlandskap Nordland ble på et tidspunkt behandlet bak lukkede dører i Brønnøysund formannskap, og i dag ligger Steinar Breiflabb i havnebassenget som et resultat av samarbeidet mellom kunstner, kommune, fylkeskommune og havnevesen."