Bjørn Nørgaard

Bjørn Nørgaard er født i 1947. Han studerte ved Den eksperiementelle kunstskolen i København på 60-tallet. På 60- og 70-tallet var Nørgaard en aktiv deltager i de mange retninger som ville gi billedkunsten nytt innhold og nye former. Han har gjort flere legendariske performancer og provosert fram mange diskusjoner om ytringsfrihet og dens usynlige grenser.Siden slutten av 70-tallet har Bjørn Nørgaard laget viktige offentlige verk. Det første av disse var et bestillingsverk for biblioteket i Gladsaxe (1978), siden fulgte Panum Instituttet og "Thors tårn" i Høje Tåstrup.I disse arbeidene ble Nørgaard kjent for sitt frie og varierende materialbruk. Skulpturene er sterkt nærværende gjennom deres ofte monumentale skala og frodige fargebruk. I valg av materiale møter vi f.eks. keramikk, mosaikk, stein, bronse og kobber.Nørgaards kunst har en fortellende karakter. Elementene i skulpturene kommer ofte fra ulike kulturer. En viktig visuell kilde er den nordiske mytologien.Skulpturen «Steinkirka» i Evenes har sitt formelle utgangspunkt i kirke/tempelarkitektur. Vi ser en høy bygning som tydelig ikke er ment for hverdagsbruk. Formene er myke, men helheten er høytidelig og opphøyd. Skulpturens vesen har en mystisk karakter over seg. Den skaper en plass der mytene, de usynlige trådene som binder oss sammen, blir synlige.Vi kan reflektere over historien, nåtiden og framtiden. Skulpturens kunstneriske uttrykk baserer seg såvel på den frittstående tredimensjonale skulpturelle formen, som på de graverte tegningene på veggene inni skulpturen og hele strukturen refererer til arkitekturens formspråk.Bjørn Nørgaards offentlige skulpturer finnes også i Tyskland, og han har deltatt i flere store internasjonale kunstutstillinger i bl.a. USA, Tyskland og Australia. Nørgaard var i perioden 1985 til 1994 professor i skulptur ved Kunstakademiet i København.

Bjørn Nørgaard

Født
: 1947 København, Danmark


Bor og arbeider: 
København, Danmark