Evenes kommune

Evenes ligger på nordsiden av Ofotfjorden helt nord i Nordland fylke på grensa til Troms. Kommunen ligger i det mest folkerike området i Nord-Norge.

Kommunen er den største arbeidsgiveren. I tillegg er det en del jord- og skogbruk samt jernstøperi, mekanisk- og trevareindustri i Bogen. Kommunen prøver å legge forholdene til rette for nyetableringer og ønsker disse velkommen. Næringsområder er etablert i nær tilknytning til Harstad/Narvik Lufthavn og i Bogen.Jordbruket har gått betydelig tilbake, og dominerer i ytre og midtre del av kommunen og baseres på husdyrhold (storfe, sau og noe høns). I kommunen finnes det forekomster av bl.a. bly og sink, og tidligere ble det drevet jernmalmgruver her. Ofoten malmfelt var periodevis i drift etter 1900, men ble nedlagt i 1939.Av industri finnes det trevareindustri, støperi og mekanisk verksted i Bogen. Foruten jordbruk og industri har særlig service-næringene fått et oppsving etter at lufthavnen ble åpnet i 1973 og da Forsvaret etablerte en militær flystasjon her.Gallogiedde/Myrnes Søndre, samisk friluftsmuseum ligger innerst i Evenesmark. Under den annen verdenskrig var Bogenbukta marina for flere tyske krigsskip, deriblant Tirpitz. Det var også russisk fangeleir på Bergvikneset. I den vestlige delen av kommunen ligger Evenes kirke, korskirke bygd ca. 1800, i gammel dansk herregårdsstil. Kirkestedet er fra omkring 1250, da Håkon Håkonson lot bygge den første kirke i Ofoten. Liland Brygge, kulturminne fra 1880.Evenes kommunes prosjekt i "Fotefar mot nord" er Gállogiedde, innerst i Evenesmark. De første reindriftssamene ble bofaste for mer enn 200 år siden. Et typisk markesamisk gardstun er nå gjort om til friluftsmuseum.Evenes <br/> kommune

Evenes
kommune

Fakta

Areal (km2): 242

Antall innbyggere: 1.376

Kommunesenter: Bogen

Viktige næringer: Tjenesteytende næringer, samferdsel, bygg og anlegg, forretningsvirksomhet


Kommunens nettside
Wikipedia