Hamarøy kommune

Kommunen ligger i Nord-Salten, og strekker seg fra Vestfjorden til Svenskegrensa. Næringslivet i Hamarøy har totalt endret karakter i etterkrigstiden. Tidligere dominerte jordbruk og fiske, oftest i kombinasjon, men i 1990-årene er offentlig og privat tjenesteyting de viktigste næringsveiene. Jordbruket preges nå av relativt få, større bruk basert på melkeproduksjon og sauehold. I 1990-årene har det vært satset på nydyrking og oppbygging av nye bruk, og vi finner også pelsdyrnæring. Tradisjonelt fiske har mistet det meste av sin betydning, men i 1990-årene er havbruk og skjellproduksjon blitt en viktig næringsvei. Hamarøy har store vannkraftresurser, innerst i Sagfjorden ligger Sagelva kraftstasjon. Kommunens viktigste satsningsområde er innen feltet telematikk.Vest for Oppeid ligger Hamsund, hvor Knut Hamsun vokste opp. Barndomshjemmet og Hamarøy bygdetun ved Oppeid er en del av Nordlandsmuseet og Hamsunsenteret, og annet hvert år arrangeres her Hamsundager til minne om dikteren. Tranøy har fyr og losstasjon. Hamarøy er kjent for variert og vakker natur, turismen har en viss betydning. Ved Tømmernes innerst i Sagfjorden er helleristningsfelt fra eldre steinalder.Hamsuns Hamarøy er kommunens prosjekt i "Fotefar mot nord". Opplevelsene fra oppveksten har satt et avgjørende preg på dikteren. På en rundreise møter du bygninger og steder knyttet til Knut Hamsuns livsverk.
Hamsunsenteret ble reist av Nordland fylkeskommune og sto ferdig i 2009. Senteret drives av Nordlandsmuseet.
Hamarøy <br/> kommune

Hamarøy
kommune

Fakta

Areal (km2): 1.038

Antall innbyggere: 1.799

Kommunesenter: Oppeid

Viktige næringer: Offentlig og privat tjenesteyting
Kommunens nettside
Wikipedia