Martti Aiha


Martti Aihas kunst kjennetegnes av en stadig søken. I Aihas arbeider varierer både dimensjoner og materialvalg. Som skulptør bruker Aiha metall, tre eller plast. Foruten skulptur, arbeider han også med tegning og maleri. 

Tidlig på 90-tallet laget han i tillegg til skulpturen i Skånland fire skulpturer for offentlige steder. Den omfangsrike skulpturen "Rumba" fra 1992 står i Helsingfors. Samme år utførte han også en betydelig kirkeutsmykning i samme by og i 1993 laget han en offentlig utsmykning i Esbo i Finland. Aiha utsmykket i 1994 operaen i Gøteborg.Martti Aiha kaller sin skulptur i Skånland for "Kallio", som er finsk og betyr "berg" eller "klippe". Skulpturen er et lavt relieff som brer seg utover et nes, i nær kontakt med fjorden og havet. Det virker som om kunstneren har villet innlede en dialog mellom den hvilende solen i metall som er skapt på bakken, og den sol som er på himmelen. Skulpturens grunnform er en sirkel, bygget opp av lave linjer og plane former. 

Former og linjer er sterkt stiliserte, og kan gjenkjennes i ulike kulturer verden over. Sammen former elementene en visuell skrift som kunstneren benytter for å komme videre og fremsette nye budskap og nye meninger. Slik får Aihas kunst en seremoniell karakter, som berører en verden av arketyper og ritualer.

Martti Aiha

Født
: 1952, Pudasjärvi, Finland


Studier
: 1970-72 Konstindustriella läroverket, 1972-76 Finlands konstakademis skola


Bor og arbeider
: Helsingfors, Finland

Les mer på Wikipedia