Dan Graham

Den amerikanske kunstneren Dan Graham uttrykker i sin skulpturkunst en sentral tanke i vår tids kunst: Hva er betrakterens rolle i møte med kunstverket? Hans løsning går på en konkret måte til selve den skulpturelle strukturen.I hans paviljonger med glass- og speilvegger blir betrakteren oppmerksom både på sin fysiske posisjon og forholdet til skulpturens gjennomskinnende og reflekterende vegger. Samtidig ser betrakteren seg selv reflektert i skulpturen og i det samme miljø som omgir kunstverket. Dette er også en markering av de private og offentlige sektorer i vårt liv. Dan Graham betrakter sine paviljonger også som instrument ved hjelp av hvem man kan se og også bli sett. Denne opplevelsesprosess gjør at kunstneren også kaller seg fotojournalist.Dan Graham har arbeidet med mange medier. Han bruker foto, film og video, han har gjort installasjoner og performances. Alle disse reflekterer hans interesse for interiør og eksteriør, hvordan disse møtes, og våre reaksjoner til disse skiftningene.I møte med skulpturen på Lyngvær i Vågan kommune er det de omkringliggende landskapsscener reflektert på skulpturens veggflater, samt betrakterens posisjon som er det sentrale. Han har heller ikke unnveket det samtidige livet og den tett trafikkerte veien som passerer ved skulpturens plassering.

Dan Graham

Født
: 1942 Urbana, Illinois, USA


Bor og arbeider
: New York, USA

Les mer på Wikipedia