Hattfjelldal kommune

Kommunen består av de store dalførene Hattfjelldalen, Krutvassdalen og Susendalen med omkringliggende store fjellområder. Hattfjelldal er en jord- og skogbrukskommune. Jordbruket er basert på husdyrproduksjon, med klar vekt på melkeproduksjon og sauehold. Kommunen har et stort unyttet jordbrukspotensiale. Hattfjelldal er blant fylkets viktigste skogbrukskommuner. Hattfjelldal har også fylkets største produktive skogareal. Det meste av skogen er statseid (Statskog).Langt ut på 1700-tallet var det mest flyttsamer som holdt til i Hattjelldal. Først ved 1700 ble det fast bosetning ved Røssvatnet, og i Susendalen 100 år senere. I annen halvdel av 1800-tallet flyttet det inn folk fra dalene på Østlandet. Nesten halvparten av kommunens innbyggere er bosatt i og umiddelbart omkring kommunens eneste tettsted, administrasjonssenteret Hattfjelldal.Det er gode muligheter for jakt og friluftsliv. I sør inngår en stor del av Børgefjell Nasjonalpark i kommunen, og i nord ligger det oppdemte store Røssvatnet, den nest største innsjøen i Norge. Bygda har et senter for sørsamisk kultur, og rike tradisjoner innen musikk, husflid og teaterarbeid.Ved Krutå er det funnet en leir fra vikingtiden med befestningsanlegg og over 100 graver. Hattfjelldal kirke er en langkirke i tre, bygd i 1868.Heggeneset er Hattfjelldals prosjekt i "Fotefar mot nord". Heggeneset er en restaurert samisk skogsarbeidergard. De som bodde her tilhørte "slitets folk". De livnærte seg av fløting, skogsarbeid og gardsdrift.
Hattfjelldal <br/> kommune

Hattfjelldal
kommune

Fakta

Areal (km2): 2.683

Antall innbyggere: 1.471

Kommunesenter: Hattfjelldal

Viktige næringer: Jord- og skogbrukSe kommunens hjemmeside
Wikipedia