Hreinn Fridfinnsson

Troll og stein 


Bera Nordal
Hreinn Fridfinnsson er født i 1943 i Island, men har bodd i Amsterdam siden begynnelsen av 70-tallet. Han var en av grunnleggerne av SÚM-gruppen, som spilte en avgjørende rolle for den avantgardistiske kunstens utvikling i Island på 1960-tallet. Hreinn Fridfinnsson har arbeidet med mange ulike media og materialer, men alltid innenfor rammen av konseptuell kunst. Hans sterkt forenklede former bærer fram mange fasetter av betydning og innhold. Verkene har sterk poetisk utstrålning, hvor drømmer, minner og en i den enkle formen gjemt indre kraft kommer til uttrykk.

Verket Alveborg, som står sentralt plassert i tettstedet Hattfjelldal, defineres i sin ytre form av aluminiumsprofiler som tegner et tetraeder, dvs. en stereometrisk figur hvor alle fire sidene er identiske triangler. Gjennom de tre stående triangelsidene, som begrenses av aluminiumsprofilene, ser vi steiner oppstilt på tetraederets basisside. Steinene består av uslipte naturstein, slipt granitt og en bergkrystall.

I Alveborg arbeider Hreinn Fridfinnsson med kontraster og motsetninger, som så ofte tidligere i sine verker. Kontraster mellom indre og ytre rom, motsetninger i innhold og filosofiske problemstillinger. Verket illuderer først og fremst til Platons idé om den absolutte formen, her tetraedret med fire like store, likeformede overflater, som blir til et symbol for det perfekte, ideelle verdensbildet. I den stereometriske formens fullendte skjønnhet søker vi den menneskelige tilværelsens innerste vesen. Den eneste sanne harmoni og skjønnhet oppstår. Men Alveborg avspeiler også den nordiske folketroen om alvene som bor i klipper og ofte hjelper mennesker i nød, og om trollene som forvandles til stein når de ser dagslyset. Verket kan derfor også ses som et symbol for velsignelse, men også forbannelse og dulgt, primitiv kraft. Det har også en interessant kobling til samenes kultur, hvor triangelen er et symbol på verden, hvilket også er tilfelle i andre eldre kulturer. De ulike materialene, aluminium, naturstein, slipt granitt og bergkrystall binder verket til stedet, naturen og gruvene som fins i traktene rundt Hattfjelldal. Men ulikheter i deres beskaffenhet og bearbeidelse forhøyer spenningen i verket.

Kunstneren søker å visualisere det udefinerbare og abstrakte bortenfor virkelighetens materie. Vi kan derfor se Alveborg som et symbol på det klassiske verdensbildet som møter den mystiske og hemmelige verden hvor ingen følger logikkens lover. I den besjelede naturen lever krefter som gjennomtrenger skilleveggen mellom den ytre konkrete verden og vårt indre. I dette søker vi å finne det som Alveborg uttrykker, en tilstand hvor harmoni mellom fullendt skjønnhet og kaos råder.

Hreinn Fridfinnsson

Født
: 1943 Dölum, Island


Studier
: 1958-60 Myndlista- og handídaskóli Íslands


Bor og arbeider: 
Amsterdam, Nederland

Les mer på Wikipedia