Gediminas Urbonas

Gediminas Urbonas har studert ved Kunstakademiet i Vilnius og deltatt ved sommerakademiet i Østerrike og et sommersymposium i Canada.I 1988 begynte Urbonas å arbeide med en serie steinskulpturer som han ga fellestittelen "Formålets arkeologi". Tanken bak denne serien var å presentere i steinform kjente objekter skapt av mennesker eller som er deler av naturen (fuglereiret). De er så vanlige at vi nesten har sluttet å se dem. De er en del av livet, en del av den hverdagen vi lever i.Fordi objektene er utført i stein får de en ny tidsdimensjon. Steinene har både en fortid og en framtid. Det tar lang tid å utforme objektene av dette harde materialet og Urbonas arbeider meget presist med utformingen, nesten en form for meditasjon, slik at betrakteren kan fornemme den energien som er brukt for å gi skulpturen en perfekt form.Skulpturen i Saltdal er plassert godt synlig. Dette bevisste valget av plassering gir en interessant optisk situasjon fordi skulpturen kan sees fra mange vinkler og avstander. Fra lang avstand trer den fram som et relieff i landskapet. Når man går inntil kan detaljene studeres og det er mulig å berøre dem.

Gediminas Urbonas Født
: 1966 Vilnius, Litauen


Studier
: 1984-94 Kunstakademiet i Vilnius


Bor og arbeider
: Vilnius, Litauen

Les mer på Wikipedia