Prosessen

FRA PROGRAM FOR ROGNAN-DAGENE 1993:Skulpturlandskap Nordland - avduking av skulpturer i SALTDAL - Søndag 5. sept. kl. 1300Saltdal kommunestyre har vedtatt at kommunen skal delta i samarbeidsprosjektet "Skulpturlandskap Nordland". Hittil er skulpturene ferdig i mer enn 10 av 40 deltakende kommuner.Våre skulpturer er laget av den 25 år gamle Gediminas Urbonas fra Vilnius i Litauen. De er plassert i det tidligere sandtaket øst for Fredheim folkehøgskole, ca. 2 km sør for Rognan sentrum. To av skulpturene er laget i arktisk granitt fra Lødingen og den tredje i marmor fra Fauske.Hvilke virkninger skulpturprosjektet vil gi for framtida, kan ingen forutse, men det vil sikkert by på overraskelser. Kunsten er alltid en vekselvirkning mellom noe som allerede finnes, og noe som er nytt. Kunstverkene har tilknytning til det lokale fordi miljøet er gitt, og fordi kunstneren arbeider med det som utgangspunkt. Lokalsamfunnet blir gjennom skulpturene tilført en ny dimensjon utenfra.Nordland fylke og Saltdal kommune har gleden av å invitere deg til avduking av skulpturene søndag 5. sept. kl. 13.00.  • Musikkinnslag

  • Ordfører Terje Torkildsen

  • Representant fra Nordland fylkekommune

  • Representant for "Skulpturlandskap Nordland" presenterer kunstneren

  • Skulptøren Gediminas Urbonas forteller om arbeidet og prosessen

  • Kunstnerisk innslag og avduking ved skuespiller Lars Andreas Larssen

  • Musikalsk innslagVelkommen

SALTDAL KOMMUNE