Beiarn kommune

Beiarn er et typisk stykke norsk innland, gjennomskåret av større og mindre daler, og omkranset av mektige fjell. Kommunen ligger i Salten, omkring botnen av Beiarfjorden og på begge sider av den ca. 50 km lange Beiardalen, som strekker seg sørover mot Svartisen.Funn fra vikingtida viser at Beiarn allerede på den tiden var ei jordbruksbygd med åkerbruk og husdyrhold. I tillegg har folk opp gjennom tidene levd av fiske og fangst. I tillegg ga skogen tømmer til hus og grunnlaget for båtbygging. Beiarn var kjent som en av de viktigste jektbygger-bygdene i Nordlandsjektas storhetstid.Jordbruket er den dominerende næringen. De fleste bruk har en del skog i tillegg, til dels furuskog. Driften er basert på husdyrhold, særlig storfe og geit, men også en del sau på mindre gårder. Dyrking av bær, grønnsaker og poteter er på vei opp. Melk og poteter er viktige salgsprodukter.Tidligere var det en viss bergverksdrift; Moli skiferbrudd var i drift omkring 1900 og flere tiår fremover. Nå er det ingen bergverksdrift i Beiarn, noe trevareindustri.Av attraksjoner i Beiarn kan nevnes fine fotturruter over Saltfjellet fra Beiarstua, eller grottetur til Gråtådalen, der det finnes flere grotter av over en kilometers lengde. Hustufter fra vikingtiden ble funnet på Arstad ved Moldjord i 1967; dette var det første funnet av sitt slag i Nord-Norge. Beiarn kirke, fra 1873, med sitt interiør fra 1700 tallet, er også verdt et besøk.Beiarn kommunes prosjekt i "Fotefar mot nord" er Gamle Gråtådalsveien, en 15 km fottur nær opp til høyfjellet. En kan se en restaurert jordgamme samt grotter og elver som går under jorda.Beiarn <br/> kommune

Beiarn
kommune

Fakta

Areal (km2): 1.226

Antall innbyggere: 1.075

Kommunesenter: Moldjord

Viktige næringer: Jordbruk

Se kommunens nettside
Wikipedia