Skulptur-diplomati


Stig Olsen


Beiarn har helt uventet vedtatt å trekke seg fra Skulpturlandskapet Nordland. Beiarn var en av de 11-12 kommunene i Nordland som gjorde prinsippvedtak om å være med i prosjektet. Men i går sa kommunestyret stopp. Årsaken til helomvendingen er at den skulpturen som den finske kunstneren ville lage for Beiarn er blitt noe helt annet enn det kommunen tenkte seg. Det er snakk om en formasjon av steinblokker eller tømmer på Svartnes ute i Beiarfjorden. Kommunen hadde regnet med en mer tradisjonell skulptur plassert på et sentralt sted i bygda.Dette skrev Nordlandsposten 30. april 1992 og plutselig var utsiktene dystre med tanke på Beiarn kommunes deltakelse i Skulpturlandskap Nordland.Kari Cavén hadde funnet lokaliseringen av sin skulptur; plattformene til to tidligere oljetanker nede ved fjorden. Det var kommunestyret ikke enige i. Saken ble behandlet i kommunestyret utenom det ordinære sakskartet, og uten at kultursekretæren i kommunen var informert. Få dager senere skulle kunstneren komme til kommunen. Tida var inne for skulpturdiplomati.Kommunen og fylkeskommunen møttes for å diskutere mulighetene videre. Og på neste kommunestyremøte ble kunstnerens modeller presentert, og fylkeskommunen ble invitert til å informere om saken.Kritiske røster manglet heller ikke i kommunestyret: - Vi vanlige folk forstår ikke det her, ble det sagt. - Dette her ser ut som en vedstabel, og det vet vi hva er. Men vi liker ikke å bli pådyttet kunst vi likevel ikke skjønner meningen med.Fylkets Bjørn Richard Monssen beklaget at informasjonen fra fylket til kommunen hadde vært mangelfull. Og spesielt spisset politikerne ører da han forklarte de økonomiske betingelsene for kommunen. For av de kr 350.000 som skulpturen vil koste, er det meningen at kommunen kun skal betale kr 62.000, og at fylkeskommunen betaler resten.- Det betyr, sa Monssen, - at kommunen her vil bli del av et prosjekt som allerede er lagt merke til i kunstkretser i hele Europa, og at dere nå kan få en skulptur av høy internasjonal klasse for en absolutt overkommelig pris.Og dette var nye momenter som fremkalte forsiktig anerkjennelse fra mange av politikerne.(Nordlandsposten 2. juni 1992)Kommunestyret ville se på saken med nye øyne, og ville gjerne ha innflytelse på stedsvalget. De dro på befaring til fire alternative steder å lokalisere skulpturen, og det var enighet om Arstadøyra som nytt stedsvalg. Skulpturen ville bli en fin kombinasjon med vegvesenets planlagte rasteplass.Men her oppstod det problemer med å få tillatelse hos grunneieren, og det hele endte opp med at ei garasjetomt like ved Trones skole ble valgt som lokaliseringssted. 24. juni fattet kommunestyret positivt vedtak om å allikevel å delta i prosjektet, og 13. september kunne tidligere statsminister Per Borten foreta den offisielle åpningen av ”I dag, i morgen, alltid”.-Jeg kan forstå at enkelte synes det er bortkastede penger å lage kunst av vedkubber, men det er bare lommerusk i forhold til hva Hermod Skånland bruker på en enkelt banktomt, eller det de som leker krig i lufta over Bodø bruker. Denne skulpturen kan avdukes med god samvittighet, sa Borten og ble møtt med både latter og applaus.


(Nordlandsposten 14. september 1992)- Jeg skjønner godt at folk assosierer med en vedstabel, jeg gjør det samme selv, sier skulpturlandskapskunstner Kari Caven, og ler godt idet vi forespeiler ham at skulpturen i Beiarn i folks tanker har forsvunnet i løpet av fyringssessongen. - Jeg brukte ved, fordi det er familiært for folk og fordi jeg tror det er godt for folk å se at kunst kan lages av alle slags ting.

- Jeg var sjokkert da jeg kom hit Beiarn første gang. Jeg begynte å bekymre meg om alt mulig. Hvordan skulle jeg klare å lage kunst som kunne konkurrere med all denne vakre naturen? Nå er jeg glad og føler at skulpturen ble en suksess.


(Nordlands Framtid 19. september 1992)

INVITASJON

(fra arkiv Nordland fylkeskommune)


"Beiarn kommune og Nordland fylkeskommune har den store glede å invitere til en trivelig søndags ettermiddag, den 13. september kl. 14.00, i Trones i forbindelse med åpningen av Kari Cavens skulptur.Tidligere statsminister Per Borten vil markere åpningen av den tredje skulpturen i rekken siden dronning Sonja åpnet prosjektet offisielt på Vega 19. august 1992.Umiddelbart etter åpningen går vi ned på ungdomshuset på Trones, hvor det vil bli en enkel, hyggelig sammenkomst for alle."