Anish Kapoor

Anish Kapoor sin skulptur i Lødingen var det siste kunstverket innenfor prosjektet Skulpturlandskap Nordland som ble ferdigstilt.Med sin indiske bakgrunn markerer Anish Kapoor med sin kunst en viktig dialog mellom den østlige og den vestlige kunsttradisjonen. Kapoor bor i London og har siden begynnelsen av 80-tallet vært en viktig referanse for den globalisering som foregår innenfor kulturen.Kapoors unike posisjon i denne prosessen forteller om de viktige muligheter som finnes til, på en berikende måte, å bruke både kulturens tradisjoner i forsøk på å skape visuelle erfaringer gjennom fysisk nærvær, og å bidra til den måten vi ser på verden rundt oss, men også inni oss, og derved muligheter å se verden og poesien i verden.Kapoors skulptur forteller om blikkets poesi, noe som man ikke trodde var mulig å uttrykke i form av et objekt kan ved hjelp av blikkets skapende evne og bevissthet bli en virkelighet som både kan sees og oppleves. Disse skulpturene er umiddelbart nærværende; de er der for å berøres og sees på, men samtidig gjør de oss oppmerksom på at tomhet har en form.Kapoors skulptur på Vestbygd i Lødingen har fått en ideell plassering, ved sjøen, som minner oss om et slags primært eller urlandskap med en følelse av tidløshet som opphører med tidevannets vekslinger, og av vår bevissthet om at plassen omkring skulpturen gjemmer minner fra vikingtiden.

Anish Kapoor

Født
: 1954 Bombay, India


Studier
: 1973 Hornsey College of Art, 1977-78 Chelsea College of Art, London


Bor og arbeider: 
London, England

Hjemmeside
Wikipedia