Lødingen kommune

Lødingen kommune ligger innerst i Vestfjorden ved grensen mot Troms fylke. Lødingen består av den sørøstlige delen av Hinnøya samt flere småøyer ut mot Vestfjorden. I vest ligger Øksfjorden, i øst Kanstadfjorden. Næringslivet er preget av servicenæringene og konsentrert til tettstedet Lødingen. Utenom dette er jordbruk og fiske viktigst. De fleste gårdene er små, men i Vestbygd finnes flere større. Her er en betydelig jordbruksproduksjon med vekt på husdyrhold. Melkeproduksjon, hvorav en del er geitemelk, er viktigst.I enkelte år, med østlig Lofotfiske, foregår det et rikt skreifiske helt inn til Kanstadfjorden og Lødingen. Foruten Lofotfisket er vanlig fjordfiske viktig. I 1990-årene har store innsig av sild ført til hektisk aktivitet med fiskebåter fra hele landet, russiske oppkjøpsfartøyer og sildemottak på land. Fiskeindustri finnes flere steder, i tillegg til oppdrettsanlegg og tangmelfabrikk.Steinindustri med utgangspunkt i Lødingengranitten, er bl.a. brukt i flere av kunstverkene i Skulpturlandskap Nordland.Offersøy er et betydelig turistsenter. Lødingen kirke er en tømret korskirke, sannsynligvis den fjerde kirkebygningen på stedet, sist gjenoppbygd 1897. På Nes ved Kanstadfjorden finnes helleristninger, datert til 5000 år f.Kr., de nordligste innslipte helleristninger som kjennes.
Lødingen<br/> kommune

Lødingen
kommune

Fakta

Areal (km2): 531

Antall innbyggere: 2.220

Kommunesenter: Lødingen

Viktige næringer: Service, jordbruk og fiske
Se kommunens hjemmeside
Wikipedia