Erik Dietmans skulptur - den lille øya ved innseilingen til Brønnøysund forvandlet til en fisk - er et kunstverk som kunne betegnes som "land art" i sin måte å bruke en geografisk formasjon som utgangspunkt. Samtidig snur dette kunstverket alle vanlige tanker om denne kunstformen på hodet. Der "land art" oftest har vært rettet mot tanken om kunst som objekt, gjør Dietman det motsatte; han forvandler geografien til figur, landskapet til objekt.

Dette er karakteristisk for Dietmans måte å tenke på. Han stiller spørsmål hele tiden ved vår måte å tenke, skape kategorier, regler eller system på. Hans budskap synes å være det eventyr som den visuelle verden, men også språket, kan tilby oss om vi bare tør se uten forutinntatte meninger. Dietmann ser på verden og kulturen lekent og med humor. Det virker som han sikter mot en frigjørelse av fantasien, selv om denne gleden er kompleks og ofte også innbefatter mørke innslag.

Steinar Breiflabb i Brønnøysund har tre brødre: Pierre Baudroie i Frankrike, Stonie Rockwell-Monkfish i England og Adolf Seeteufel i Tyskland. Familiefaren heter Lophius Piscatorius.

Maaretta Jaukkuri 

 FAKTA:

  • Oppført 1997
  • Stein, trær, båt
  • Lengde 7000 cm, høyde 1000 cm, bredde 2000 cm

TILGJENGELIGHET:

Skulpturen ligger midt i skipsleia ved innseilingen til Brønnøysund.

ANDRE KUNSTVERK I NÆRHETEN