Brønnøy kommune

Brønnøy kommune strekker seg fra havgapet i vest gjennom en av Norges største skjærgårder, via fjorder til høgfjell i øst. Et flertall bor i bysamfunnet Brønnøysund.

Brønnøy er en betydelig landbrukskommune i norsk sammenheng, med melk og kjøtt som de viktigste produkter, men skogbruket er også viktig for næringen. Brønnøy er en middelsstor fiskerikommune. Etterhvert har servicenæringen fått større betydning. Brønnøysundregistrene har bidratt til denne utviklingen. Det er også etablert helikopter- og forsyningsbase i Brønnøysund. Det er også påvist store mineralforekomster i kommunen.

Norges geografiske midtpunkt ligger i kommunen - et par kilometer nord for Brønnøysund. Avstand til Trondheim er 36 mil, Mosjøen 16 mil, Mo 26 mil, Bodø 53 mil (langs E6) og Oslo 90 mil. Kommunen har utmerkede kommunikasjoner med fly-, bil- og båtforbindelser til resten av landet.

Til fjellet Torghatten har det kommet både konger, keisere og turister gjennom mange hundre år. Sagnet sier at det var Hestmannens pil som skapte hullet i Torghatten som er 160 meter langt, 35 meter høyt og 15-20 meter bredt. Her kan man la seg forundre av naturens veldige krefter gjennom tusener av år. Torghatten ligger bare 15 km. fra BrønnøysundSt. Knutskirkens grunnmur er opprinnelig en klebersteinskirke oppført ca. 1350 og utgravd i 1934. I nærheten ligger Skarsåsen Kystfort, et festningsanlegg fra 2. verdenskrig. Det er i dag et attraktivt friluftområde og utsiktspunkt. Her vil du også finne informasjons-tavler som omhandler krigshistorien. Det enestående Lomsdals-vassdraget er planlagt som nasjonalpark. Her finnes uberørt villmark og mange turmuligheter.

Brønnøy kommunes prosjekt i "Fotefar mot nord" er Tilrem. Tilrem var sentrum i et mektig høvdingdøme. Her er gravhauger samt et stjerneformet monument fra hedensk tid. Videre ringtun og middelalderkirke, samt markedsplass fra historisk tid.Brønnøy <br/> kommune

Brønnøy
kommune

Fakta

Areal (km2): 1.040

Antall innbyggere: 7.775

Kommunesenter: Brønnøysund

Viktige næringer: Offentlig og privat tjenesteyting, primærnæring og bergverkSe kommunens nettside
Wikipedia