Prosessen

TEKSTER PÅ STEINHELLENE:Er du alene?Hvorfor tok det så lang tid før du kom?Er det første gang du er her?Kan du ta en beskjed?Hvor kommer du fra?Venter du på noen?Hvor lenge har du vært her?Hvor fører denne veien?