Bård Breivik

Bård Breiviks interessefelt for skulptur er sammensatt. Han har alltid interessert seg for objektenes/gjenstandenes struktur og materiale - hvordan de er formet gjennom håndverket. Han er også opptatt av verktøy - hvordan formen er forbundet med funksjonaliteten. De siste årene har Bård Breivik skapt miljøer for alle sansene våre. Vi ser på steinskulpturene hans som ofte er kombinert med vann, vi kjenner på steinens overflate og blir bevisst på størrelsen i forhold til vår egen kropp, vi hører vannet sildre.Breivik har selv fortalt i et intervju at møtet med det nord-norske landskapet, da han på begynnelsen av 70-tallet reiste landet rundt med Riksgalleriets utstillinger, betydde mye for han. Etter dette møtet "ville jeg lage en utstilling om natur-mennesker, objekter fra naturen og menneskets forhold til den såkalte abstrakte verden", sa han. Breivik er interessert i globale sammenhenger når det gjelder vårt forhold til natur, til arbeid, måten vi tilvirker verktøyet og hvordan vi opplever skjønnhet i ulike materialer.Han har oppsøkt disse erfaringer også i andre kulturer og er opptatt av såvel fjerne Østen som Sør-Amerika. Han har selv sagt at disse interessene stammer fra de miljøene han opplevde som barn i Bergen sammen med håndverkerne.I Narvik har Breivik laget en søyle og en port. En åpning inn i ny sammenheng - dette kan forstås både konkret og abstrakt. Hans valg av skulpturens plassering markerer et restområde som ikke er bebygd - gjennom denne dalen går et bekkefar. Dalen strekker seg fra fjorden til fjellet. En arm av natur midt i byen.Om kunstverket


"Den nederste delen av øyen er et utmerket punkt. Her kunne plasseres en skulptur, for eksempel en søyle. Da har man markert en begynnelse og en slutt på elvevandringen. […] En portal ved havet, en søyle i fjellet (ganske primære symboler). […] Jeg tenker meg en 2-3 broer i naturstein for å kunne utnytte begge sider av elven. Der hvor det er naturlig, kunne man lage mindre utvidelser; stoppesteder med elementer for å sitte. Disse bør være naturlige og fri for vedlikehold (som om de har vært der fra før Narvik var tenkt på). Den helt rå elvekvaliteten må være grunnlag for alle inngrep."

Bård Breivik har undervist på Vestlandets kunstakademi 1977-80 og var professor i skulptur på Konsthögskolan i Stockholm 1982-85.Breivik stiller ut regelmessig i Norge, Finland og Sverige. Han har bodd lengre perioder i New York og stiller også ut der. Breivik har deltatt i de store nordiske utstillinger i New York (1982), i Paris (1986) og i Tokyo (1987). Han var med på Biennalen i Venezia i 1986. Breivik har utført flere store utstmykkingsprosjekter.

Bård BreivikFødt: 
1948 Bergen, Norge


Studier
: 1965-67 Manger Folkehøyskole, 1967-70 Bergen Kunsthåndverkskole, 1970-71 St. Martin's School of Art, London


Bor og arbeider: 
Oslo, Norge
Hjemmeside
Les mer på Wikipedia