Cildo Meireles

Cildo Meireles ble født i 1948 i Rio de Janeiro, hvor han også bor i dag. Meireles er en visuell poet og samtidig en politisk bevisst kunstner. Voldsomme politiske hendelser i brasiliansk historie var tidligere ofte utgangspunkt for hans arbeider. I dag er han opptatt av vannmangelen som truer enkelte deler av verden og av klimaforandringene, som han anser er de viktigste utfordringene verden nå står overfor.

Hans måte å nærme seg disse spørsmålene på er likevel av det poetiske slaget, og han vil at vi som tilskuere skal trekke våre egne slutninger. Han vil ikke gi oss en modell på hvordan vi burde oppføre oss, men viser i stedet konsekvensene av våre handlinger og vår tankegang.

Cildo Meireles har hatt en lang og omfattende karriere, med utstillinger og prosjekter i ulike verdensdeler. Skulpturen på Dønna er Meireles første prosjekt i offentlig rom i Norge.

Cildo Meireles

Født
: 1948 i Rio de Janeiro
Bor og arbeider: Rio de Janeiro