Dønna kommune

Dønna er en øykommune på Helgeland i Nordland. Den er i nord omgitt av kommunene Træna og Nesna, i øst Leirfjord, i sør Alstahaug og i sørvest Herøy. De tre største øyene i kommunen er Dønna, Løkta og Vandve.

Dønna kommune ble opprettet 1/1 1962, og fikk da sitt kommunevåpen som reflekterer kommunens navn, en dønning. Fram til da var besto området av to ulike kommuner; Dønnes og Nordvik. Administrasjonssenteret er Solfjellsjøen, og tettstedet Bjørn har regelmessig hurtigbåt og ferjeforbindelse til Sandnessjøen eller Søvik. Kommunen fikk i 1999 bruforbindelse til Herøy.

Kommunen har en stor skjærgård som består av øyer, holmer og skjær. Sjøen er grunn i skjærgården, noe som gjør at det tradisjonelt finnes mye fisk der. Hovedøya Dønna består av fjellformasjonen Dønnamannen (858 m.o.h.). På nordsiden av Dønna finnes Altervatn naturreservat. Dønnesfjellet, også kalt "Nordvestkapp" (127 m.o.h.) og byr på en eventyrlig utsikt. I klart vær kan en se fra Rødøy i nord til Vega i sør, også alle de karakteristiske sagnfjellene på Helgelandskysten.

Nordvik gamle handelssted - Nordvik kirke, er trolig Nord-Norges eldste handelssted, med historie tilbake til 1600-tallet. Handelsstedet hadde gjestgiverbevilling og drev med jektefart til Bergen. Her var gårdsbruk, storbåtnaust og brygger. Omgangsskole og konfirmasjonsundervisning foregikk her. Nordvik kirke sto ferdig i 1871. Da Nordvika hadde sin storhetstid i 1880-årene, sto det i alt 16 bygninger her. Hovedbygningen (fra tidlig 1700-tall) er 35 meter lang og bygd i flere etapper. Den er nå restaurert og benyttes til museum.

Fallosen på Val'hågjen. Dette er en av de største gravhaugene i Nord-Norge, ca 35 m i diameter og 5 m høy. Haugen regnes for å være fra romertid eller folkevandringstid. Den er utgravd i flere omganger. Opplysninger om funnene er ikke gjort tilgjengelig. På toppen av haugen står Nord-Europas største steinfallos, hugd i marmor, 89 cm høg og 50 cm i diameter. Det er sannsynlig at steinen stammer fra folkevandringstida. I norrøn sagalitteratur og norske middelalderlover finnes utsagn som viser at det var vanlig å ofre på gravhauger i hedensk tid. Den hvite steinen på "Val'håjen" er et fallisk maktsymbol som også forbindes med fruktbarhetsritualer og dyrking av Nerthus/Njord - guden for fruktbarhet, rikdom og skipsfart.
Gleinsneset gravfelt og kultursti er et kultur- og friluftsområde lagt omkring et gravfelt med funn fra jernalderen. Gravfeltet ligger på Gleinsneset, som vender ut mot skipsleia. Feltet består av 21 graver som er etterlatt åpne, slik at en kan se hvordan gravene var oppbygd.

Dønnes-godset var i sin tid Nord-Norges største landeiendom, som besto av ca 200 gårdsbruk fra Salten til Namdalen. De ulike eierne på Dønnes hadde tilgang til og kontakt med Europa. Derfra kom nye tanker og ideer, bl.a. innen vitenskap og landbruk. Nye metoder for husdyrhold, jord- og skogbruk ble utprøvd. Den første traktoren i Norge kom hit i 1908.
Dønnes gård har vært i kontinuerlig drift, og deler av hovedbygningen drives i dag som gjestegård med overnatting i gamle, ærverdige rom.

Dønnes kirke er en av de tre middelalderkirkene på Helgeland (Alstahaug, Herøy, Dønna), bygd i stein og med en særegen arkitektur. Kirka ble oppført på 1100-tallet, som ei privat kirke for hovedgården. Den har også et eget gravkammer (mausoleum) for eiernes familie, tilbygd på slutten av 1600-tallet. Dette er det største og best bevarte mausoléet i Norge, med 22 kister fra slekten Tønder og Coldevin.

Fakta

Areal (km2): 187
Antall innbyggere: 1420
Kommunesenter: Solfjellsjøen
Viktige næringer: Mye av næringslivet fokuserer på fiske, fiskeoppdrett og fiskeforedling. Det finnes også en del landbruk, turisme samt en del offentlig tjenesteyting.

Se kommunens nettside
Wikipedia