Øksnes kommune

Øksnes kommune, ytterst i Vesterålen, består av den nordlige del av Langøya, Skogsøya og flere mindre øyer.

Øksnes er en typisk fiskerikommune der næringslivet er bygd opp omkring fisket. Fiskeflåten består av flere trålere samt en rekke mindre fartøyer. Torsk er det viktigste fiskeslaget. Det meste av fiskeindustrien finnes i Myre. På Myre ligger også en av landets ledende fiskefôrprodusenter, BioMar (Hydro). Kommunen har også betydelig oppdrettsnæring.



Jordbruk har noe betydning, både som hovednæring og i kombinasjon med andre yrker, særlig fiske og fiskeindustri. Litt storfehold samt en god del sauehold. Noe pelsdyroppdrett. 



På en liten øy nord for Stø ligger Anda fyr. På Flatholmen i Steinlandsfjorden finnes en av landsdelens merkeligste gravplasser med i alt 15 graver, herav åtte båtformede, antagelig fra vikingtiden. På Skogsøya ligger Øksnes kirke, en tømmerkorskirke opprinnelig fra 1500-tallet, ombygd på 1700-tallet. Av samme alder er den gamle Langenes kirke ved Stø, og like ved kirken finnes tuftene av Langenes, som på 1500-tallet var det største fiskeværet i Vesterålen. Hovedgården i det gamle handelsstedet Alsvåg, som har gjestgiverprivilegier fra 1769, antas å være oppført omkring 1600. 



Det karakteristiske fiskeværet Nyksund nord for Myre var fraflyttet, men har i nyere tid blitt bevart og delvis blitt bosatt igjen. Øksnes Bygdemuseum ligger i den gamle Alsvåggården. 

Fiskeværene i Øksnes er kommunens prosjekt i "Fotefar mot nord". Langenes, Nyksund, Myre og andre fiskevær viser hvordan sesong- og helårsfiske har preget bosetningshistorien innenfor ulike tidsperioder.



Øksnes <br/> kommune

Øksnes
kommune

Fakta

Areal (km2): 317

Antall innbyggere: 4.495

Kommunesenter: Myre

Viktige næringer: Fiske og fiskeriforedling




Se kommunens hjemmeside
Wikipedia