Sømna kommune

Sømna kommune, sør på Helgelandskysten, består av den sørlige delen av halvøya Sømna, samt Kvaløya i sør. Sømna er en av de beste jordbrukskommunene i landsdelen, og en av de få kommunene i fylket hvor det dyrkes korn, med mølle og kornsilo på Berg. Det dyrkes også litt grønnsaker, men melkeproduksjonen er viktigst, og Sømna har flest melkekyr i Nordland. Sømna Meieri på Berg er Nord-Norges største og produserer smør og ost. Det er også en betydelig kjøttproduksjon, mest storfe samt noe svin, men relativt lite sauehold. Forøvrig er det planteskole i Vik. Fiske har en viss betydning helt i sør og langs Ursfjorden, men de fleste båtene er små, og fisket drives i de nære farvann. Ved Sundspollen finnes en meget stor gravhaug, ikke tidfestet, men gårdsnavnene forteller at Sømna har vært bebodd svært langt tilbake. Det finnes også enkelte mindre gravhauger flere steder. Det er et bygdetun i Vik.Sømnas prosjekt i "Fotefar mot nord" har fått navnet "Vennesund og Kvaløya gjennom 3000 år". Handelsstedet er blitt et reisemål med tradisjoner. Brygga rommer kafé og utstillingslokale. Fiskemottaket er omgjort til et senter for friluftsliv til sjøs.Sømna <br/> kommune

Sømna
kommune

Fakta

Areal (km2): 193

Antall innbyggere: 2.035

Kommunesenter: Vik

Viktige næringer: Jordbruk, fiske, industri

Se kommunens nettside
Wikipedia