Andøy kommune

Andøy kommune omfatter Andøya og en del av Hinnøya øst for Risøysundet.

Nord-Norges best bevarte gårdsanlegg fra jernalderen ligger i nærheten av Risøyhamn med i alt 15 tufter og 27 gravrøyser. Ikke langt unna ligger et av landsdelens få bevarte stjerneformede høvdingtun fra jernalderen. Andenes har Norges trolig største bevarte gårdshaug. Andøymuseet har avdelinger i Risøyhamn og på Andenes (Museum Nord). Andenes fyr (1859) er 45 meter høyt og fortsatt i bruk. Andenes har Nord-Norges største moloanlegg.Den tradisjonelle hovednæringen er fiske, og selv om råstoffsituasjonen de senere år har vært varierende, er fiske og fiskeindustri en grunnpilar i Andøys næringsliv. De tre store fiskeværene Andenes, Bleik og Nordmela har alle fiskeforedlingsindustri. Den norske kontinentalsokkelen er ingen andre steder så smal som utenfor Andøya, og havdypet går ned til 1000 m straks utenfor eggakanten. I dette området beiter verdens største tannhvalart, spermhvalen, som de siste årene har gitt grunnlag for hvalsafari og en voksende reiselivsnæring.

Jordbruket har hatt et betydelig omfang, særlig som støttenæring, men er gått kraftig tilbake. Antall enebruk har dog økt. Særlig dominerer jordbruket på østsiden av Andøya og på Hinnøya, basert på melke- og kjøttproduksjon og med et betydelig sauehold. Deler av Hinnøya brukes som reinbeite.Industrien domineres av fiskeforedling, men her finnes også mekaniske verksteder, trelastindustri og betongvarefabrikk.Andøys "Fotefar mot nord"-prosjekt er landsbyen Bleik, et sjølbergingssamfunn med den tradisjonelle fortetta tunbebyggelsen bevart. Samfunnet er basert på fiske, landbruk, torving, eggsanking - og etter hvert industri.Andøy <br/> kommune

Andøy
kommune

Fakta

Areal (km2): 659

Antall innbyggere: 5.025

Kommunesenter: Andenes

Viktige næringer: Fiske, fiskeindustri, jordbruk, industri

Se kommunens nettside
Wikipedia