Tjeldsund kommune

Skånland kommune ligger i Troms fylke, sørøst for Harstad.Selv om kommunen ligger i Troms fylke, har den på grunn av sin geografiske beliggenhet inngått et samarbeid på kultursektoren med Nordlands-kommunene Tjeldsund og Evenes.Forekomsten av jord- og skogresurser gjør landbruk til en betydelig næring i kommunen, med husdyrhold som den viktigste driftsformen; potet- og grønnsaksdyrking. Noe skogsdrift. Fiske spiller en mindre rolle i Skånland enn i Sør-Troms ellers. Viktigste næringsvei ellers i Grov er bygging og reparasjon av fiskebåter. De viktigste industriene i Skånland er en sement-varefabrikk, trevare- og verkstedindustri; fiskeoppdrett.

I underkant av halvparten av arbeidstagerne har arbeid utenfor kommunen, hovedsakelig i Harstad, Evenes og Tjeldsund.Skånlands prosjekt i "Fotefar mot nord" er Vilgesvárri/Blåfjell - en markesamisk boplas ved en gammel ferdselsvei. Det er 3 km fottur til garden. En lett fjelltur går videre sørover til Gállogiedde - fotefarprosjektet i Evenes.Skånland <br/> kommune

Skånland
kommune

Fakta

Areal (km2): 494

Antall innbyggere: 2.935

Kommunesenter: Evenskjer

Viktige næringer: Service og industriSe kommunens nettside
Wikipedia