Træna kommune

Træna kommune er Norges eldste fiskevær, med oldtidsfunn fra nærmere 9000 år tilbake. Træna er en liten kommune med nesten 500 innbyggere og er spesiell geografisk med sin plassering på kanten av storhavet. Kommunen består av mer enn 418 øyer, holmer og skjær, men den faste bosetningen begrenser seg til øyene Husøy, Selvær, Sanna og Sandøy. Kommunesenteret ligger på Husøy. Træna har en rik fortid. På øya Sanna finnes en enestående samling av fortidsminner med den mektige Kirkhelleren som den mest kjente. Hustufter, grotter og huler forteller om bosettingen i Træna helt fra den tidlige steinalder. Hustuftene på Sanna er rester etter noen av de eldste hus som er konstatert i Norge. En vandring blant gammel og ny bosetning på Sanna, blant fortid og nåtid, fører en nærmere 9000 år tilbake i tiden.

Fisket er og har alltid vært hovednæringsvei i Træna. Folket har til alle tider livnært seg av det havet ga dem. Fisket har selvsagt utviklet seg i takt med tiden også her. I tillegg til ordinært kystfiske finner du også fiskeindustri og fiskeoppdrett. Ut over dette fins det flere andre bedrifter som bidrar til å gjøre samfunnet produktivt og livskraftig.

Træna<br/>kommune

Træna
kommune

Fakta

Areal (km2): 15,2

Antall innbyggere: 500

Kommunesenter: Husøy

Viktige næringer: Hovednæringsveien i kommunen er fiske, det være seg kystfiske, havfiske, oppdrett, salting/ frysing og foredlingSe kommunens nettside
Wikipedia