Saltdal kommune

Saltdal kommune ligger omtrent midt i Nordland fylke, og strekker seg fra fjord til fjell.Saltdal er en god jordbrukskommune. Jordbruket drives langs de flate dalbunnene og dels langs fjorden. De fleste brukene er små, og mange har inntekter utenom gårdsdriften. Arealene brukes hovedsakelig til produksjon av for, samt noe potetdyrking. Husdyrhold (ku og sau) er viktigst.Saltdal er en av de få skogskommunene nord for Saltfjellet. Både furu og bjørk utnyttes og gir råstoff for industriell bearbeiding. Båtbyggertradisjonene er gamle, og det er båtbyggeri/skipsverft på Rognan. Her finnes også bl.a. mekanisk verksted, planteskole, sagbruk, takstolfabrikk, plastindustri, betongvarefabrikk m.m.Av severdigheter kan nevnes Saltdal museum, som er bygget opp omkring en gammel skippergård fra ca. 1750. Krigskirkegårdene i Botn, Blodveien, Vensmoen, som fram til 1966 var tuberkulosesanatorium og Nordens lengste trebygning, oppført i tiden 1913-16. Bygningen ble til i en brytningstid mellom nyklassisisme og jugend, med innslag av begge stilarter.Saltdals prosjekt i "Fotefar mot nord" er Blodveien. Under 2. verdenskrig ble 9500 østeuropeiske krigsfanger satt til å bygge veiforbindelse Saltnes-Saksenvik. Blodveimuseet på Rognan belyser krigsfangenes situasjon, deres liv og arbeide under tyskernes regime fra fangenes ankomst i 1942 til krigens slutt i 1945.

Sommeren 2013 åpnet Galleri Adde Zetterquist på Storjord i tilknytning til Nasjonalparksenteret. Galleriet viser en permanent utstilling med arbeid av kunstnerne Per Adde og Kajsa Zetterquist i tillegg til skiftende utstillinger.Saltdal <br/> kommune

Saltdal
kommune

Fakta

Areal (km2): 2.213

Antall innbyggere: 4.732 

Kommunesenter: Rognan 

Viktige næringer: Tjenesteytende næringer, industri og bergverk, jordbruk

Se kommunens nettside
Wikipedia